دانلود پاورپوینت بررسی استفاده از ساقه ذرت در ساخت تخته خرده چوببررسی استفاده از ساقه ذرت در ساخت تخته خرده چوب

 

نوع فایل: PowerPoint

تعداد اسلاید (ها): 27

 

چکیده:

استفاده از دو دماي پرس 170 و 180 درجه سانتيگراد و دو مقدار مصرف چسب 10 و 12 درصد، اقدام به ساخت تخته خرده چوب می گردد. لذا در سالهاي اخير تحقيقات گسترده‌اي در جهت بكارگيري مواد ليگنوسلولزي نامرغوب جنگلي و ضايعات حاصل از برداشت محصولات كشاورزي در ساخت فرآورده هاي مرکب چوبي انجام گرفته است. با توجه به محدود بودن منابع مواد اوليه بويژه در بخش منابع طبيعي، تأمين ماده اوليه چوبي مورد نياز صنايع روبه گسترش از يك سو و حفظ منابع محدود جنگلي تأمين كننده چوب از سوي ديگر هر روز اهميت بيشتري يافته است. از آنجائيكه صنعت تخته‌خرده چوب قادر است طيف وسيعي از مواد ليگنوسلولزي چوبي و غيرچوبي را مورد تغذيه و مصرف قراردهد، تحقيقات وسيعي دراين صنعت براي جايگزيني مواد ليگنوسلولزي حاصل از فعاليتهاي كشاورزي با مواد چوبي جنگلي مورد مصرف اين صنعت صورت گرفته‌است. استفاده از اين پسماندهاي ليگنوسلولزي كه هر ساله پس از عمليات برداشت محصول، سوزانده ويا شخم زده مي‌شوند، ‌به عنوان ماده اوليه براي توليد تخته خرده چوب از توجيه اقتصادي مناسبي برخوردار مي‌باشد. بااين‌حال شناسايي و معرفي منابع ليگنوسلولزي جديد به واحدهاي توليد تخته خرده چوب به منظور توليد تخته خرده چوب و يا ديگر فرآورده هاي مرکب چوبي، نيازمند بررسي‌ها و تحقيقات مي‌باشد. در سالهاي اخير در اثر صنعتي شدن اكثر كشورهاي در حال توسعه، تقاضا براي مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد رو به افزايش گذاشته است. طبق آمارهاي منتشره از سوي وزارت جهاد كشاورزي، در سال 1383بيش از 270000 هكتار از اراضي كشاورزي زير کشت ذرت دانه اي قرار داشته است که مقادير متنابهي پسماندهاي ليگنوسلولزي، بعد ازبرداشت اين محصول توليدمي گردد. در حاليکه با کاهش ذرات ساقه ذرت در ترکيب چوبي، واکشيدگي ضخامتي تخته ها افزايش يافته است، در يک نتيجه گيري کلي مي توان بيان داشت که از ساقه ذرت در صورتيکه بين 25 تا 50 درصد در ترکيب چوبي استفاده شود، مي توان با استفاده از دماي پرس 170 درجه سانتيگراد و ميزان مصرف چسب 10 درصد، تخته هائي با ويژگيهاي استاندارد توليد نمود. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که با افزايش دماي پرس از مقاومت خمشي و مدول الاستيسيته تخته ها کاسته شده است در حاليکه با افزايش مصرف چسب، ويژگيهاي خمشي تخته ها بهبود يافته است.

فهرست مطالب:

عنوان

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

نتایج

بحث

صورت هزینه

Abstract

منابع مورد استفاده

پایان

 

 

 

 

 

فروشگاه آنلاين محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید:

09337266852


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت بررسی استفاده از ساقه ذرت در ساخت تخته خرده چوب

افزایش فالوور اینستاگرام