دانلود آموزش کنترل خواب "رویا بینی آگاهانه"آموزش کنترل خواب "رویا بینی آگاهانه"

پیش بینی خواب

رویای شفاف

آنچه را که می اندیشید ببینید

رویای شفاف یا آگاهانه چیست؟

چگونه آگاهانه خواب ببینیم؟

چگونه بر خواب خود کنترل داشته باشیم؟

چگونه می توانیم از قبل پیش بینی کنیم که در چه مورد خواب ببینیم؟

این ها همگی مواردی است که در این کتاب به آن خواهیم پرداخت و روش ها و تکنیک های آن را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا بتوانید یک خواب کنترل شده ببینیم.

 

در این کتاب می آموزید که چطور از رویاهای صادقه خود بهترین استفاده ی ممکن را داشته باشید

 


خرید و دانلود دانلود آموزش کنترل خواب "رویا بینی آگاهانه"

افزایش فالوور اینستاگرام