خلاصه کتاب و حل تمرینات اقتصاد مدیریت+تستدر این بخش خلاصه کتاب اقتصاد مدیریت روزبهان، هاشمی به همراه حل التمارین کتاب اقتصاد مدیریت روزبهانی، هاشمی و همچنین نمونه سوالات تستی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور مناسب برای مرور سریع و شرکت در آزمون در اختیار دانشجویان عزیز قرار گرفته است.


خرید و دانلود خلاصه کتاب  و حل تمرینات اقتصاد مدیریت+تست

افزایش فالوور اینستاگرام