اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم مشکل دروغگویی و بد دهنی در نگین را حل کنم؟اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم مشکل دروغگویی و بد دهنی در نگین را حل کنم؟در قالب ورد و قابل ویرایش در 26صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی

مقدمه

دروغگويي مانند بيماريهاي ديگر رواني و عاطفي ابتدا از يك مسئله ساده و كوچك آغاز مي شود و چنانچه به موقع درمان نشود به يك بيماري روحي تبديل مي شود.يكي از عوارض و مشكلات دروغگويي ، بي اعتباري و سلب اعتماد مردم است . دروغ اعتماد دو جانبه بين افراد را از بين مي برد و به آن لطمه مي زند و سبب بدبيني مي گردد.همچنين فاش شدن دروغ شخص باعث مي شود تا آبروي او بريزدو ارزش و اعتبار خود را از دست بدهد .ديگر اينكه سخن فرد دروغگو را حتي در مواردي كه راست هم بگويد ، باور نمي كنند .علاوه بر همه اينها دروغ موجب دردسر و زحمت براي دروغگو و ديگران است و از عوارض آن از بين رفتن ايمان شخص و گمراهي مي باشد.دروغ مانعي براي خودشناسي فرد است.افراد دروغگو غالباً خودشان را غير از آنچه هستند نشان مي دهند .آنها بر اثر تكرار دروغگويي باورشان مي شود كه واقعاً داراي توانايي هايي هستند و دروغ هايي را كه درباره خودشان و ديگران گفته اند باور مي كنند و به عنوان حقيقت مي پذيرند . ظاهر این امر نشان دهنده یک شورش و انقلابی در درون فرد و حاکی از وجود احساساتی است که فردگویی از بازگو کردن آن وحشت دارد.رنجی در درون او وجود دارد که قادر به رفع و جبران آن نیست اگرچه در مواردی این زجر دادن متوجه خودش نیز می‌شود.

اصل و مبنای دروغگویی می‌تواند غریزی باشد و وجود چنین نیرویی در جهت صیانت ذات با نظام خلقت هماهنگی و سازش دارد و تنها نحوه بروز آن در جامعه است که تحت تأثیر عوامل تربیتی – اجتماعی می‌تواند متفاوت باشد.

بيان مسئله

بی گمان همه ما از دروغ گفتن و یا شنیدن آن احساس ناخوشایندی داریم. دروغ در مقابل راستگویی قرار دارد و در تمامی فرهنگ ها و جوامع امری زشت و ناپسند تلقی می شود. بررسی ریشه ای دلایل دروغگویی امری بسیار پیچیده است و نیاز به واکاوی شخصیت انسان ها دارد. اگرچه ممکن است بعضی آن را یک رفتار زنانه تلقی کنند، اما نتایج تحقیقات نشان می دهد که تفاوت معناداری بین مردان و زنان برای دروغگویی وجود ندارد. در خانواده نیز مواردی پیش می آید که والدین از دروغگویی بیش از حد فرزندان خود ابراز نگرانی می کنند.

کودکان گاه برای جریحه دار نکردن احساسات دیگران، پنهان کردن احساسات یا واکنش های خود، فرار از تنبیه و دریافت پاداش و توجه، دروغ می گویند.نکته این جاست که واقعیت و تخیل در زندگی کودکان زیر ۶سال در هم تنیده است و کودک ممکن است هر آن چه را به ذهنش می رسد بر زبان آورد. به این نوع دروغ، «دروغ سیاه و سفید» می گوییم. در بیشتر موارد چنین گفته هایی بسیار اغراق آمیز و غیرواقعی است .مثلا پسربچه ۶ساله ای با هیجان به مادرش می گوید: «من دیروز یک غول دیدم!»در واقع دروغ بیان کننده حقایق مربوط به امیدها و دلهره ها و آشکار کننده آن چیزی است که فرد می خواهد باشد. والدین از طریق اطلاعاتی که از گفته های دروغین کودک کسب می کنند، می توانند به کودک کمک کنند تا واقعیت را از افکار پوچ و خیالی تشخیص دهد....

منابع ومآخذ:

1-میرزابیگی،علی،(1382)،نقش هنردرآموزش وپرورش وبهداشت روانی کودکان،تهران، انتشارات مدرسه،چاپ چهارم.

2-هاجری،ضیاءالدین،(1372)،آنچه یک معلم بایدبداند،تهران،انتشارات راد،چاپ اول.

(کتاب مذکورترجمه می باشد ،امانام مؤلف درآن نوشته نشده است.)

 

اقدام پژوهی معلم پایه ششم ابتدایی چگونه توانستم مشکل دروغگویی و بد دهنی در نگین را حل کنم؟در قالب ورد و قابل ویرایش در 26صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی در این قسمت خرید و دانلود کنید.

 

 

 


خرید و دانلود اقدام پژوهی معلم پایه  ششم ابتدایی چگونه توانستم مشکل دروغگویی و بد دهنی در نگین را حل کنم؟

افزایش فالوور اینستاگرام