دانلود پاورپوینت معماری با خاک - انسان، طبیعت، معماری در86 اسلایددر این پروژه پاورپوینت معماری با خاک - انسان، طبیعت، معماری در 86 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق شرح زیر بیان شده است:

1-  بخش اول -سنتهای تاریخی و مردمی معماری با خاک

2-  فصل دوم - استحکام و پایداری معماری با خاک

3-  فصل سوم-  تنوع فرم در معماری با خاک

4-  فصل چهارم- تنوع کارکردهای خانه‌های خاکی

5-  فصل پنجم- معماری خاک معماری جهانی

6-  فصل ششم - روش‌های ساخت با خاک

7-  فصل هفتم - معماری با خاک معماری اغنیا و تهیدستان

8-  فصل هشتم - معماری با خاک در شهرسازی

9-  فصل نهم - معماری با خاک در ساخت روستاها

10-  فصل دهم - آرایه‌های معماری با خاک

11-  فصل یازدهم - شهوت گرایی در معماری با خاک

12-  فصل دوازدهم - بلند مرتبگی بناهای خاکی

13-  فصل سیزدهم - عظمت بناهای خاکی

14-  فصل چهاردهم  - آسایش در معماری با خاک

15-  فصل پانزدهم - زوال، اعاده‌ی حیثیت وانحراف معماری با خاک

16-  فصل شانزدهم- سنت وتجدد درمعماری با خاک

17-  بخش دوم -  حال و آینده ی معماری با خاک

18-  اقدامات اولین پیشگامان در اروپا از سال 1789

19-  اولین خانه های ییلاقی در اروپا و ایالات متحده معماری

20-  اولین خانه های ییلاقی در اروپا و ایالات متحده معماری

21-  نوین با خاک از دیدگاه: لوکوربوزیه، فرانک لوید رایت و شیندلر

22-  مسجدی که در سال 1981 توسط معماری مصری در ایالات متحده ساخته شد

23-  کلیسا در ایالت متحده

24-  گورنا: روستایی مدرن در مصر

 


خرید و دانلود دانلود پاورپوینت معماری با خاک  - انسان، طبیعت، معماری در86 اسلاید

افزایش فالوور اینستاگرام