پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر


پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین که توسط نقاشیان در سال ۱۳۵۸ برمبنای کار شیفر(۱۹۶۵)در شیراز تدوین شده بود استفاده شد.این پرسشنامه دو بعد محبت (سردی و گرمی) و کنترل(کنترل – آزادی ) تدوین شده و شامل ۷۷ گزینه مثبت و منفی می باشد.

تعداد سوالات: 77

تعداد صفحات: 6

شامل: پرسشنامه + نمره گذاری و تفسیر + مولفه + روایی و پایایی

نوع فایل: WORD


خرید و دانلود پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر

افزایش فالوور اینستاگرام