داروهای انالاپریل، پروپرانولول، آتنولول، فوروزماید، فارماکوکینتیک، کاپتوپریل، لانوکسین (دیگوکسین)،هیدروکلروتیازیدفهرست مطالب

انالاپریل

مکانیسم اثر

طریقه مصرف

دوزاژ در نارسایی کلیه

موارد منع مصرف

موارد احتیاط

تداخلات دارویی

پروپرانولول

ویژگی‌ها

چگونگی مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

موارد احتیاط

داروی خوراکی موجود در ایران

آتنولول

سنتزآتنولول

چگونگی‌ مصرف‌

هشدارها و عوارض‌ جانبی

موارد احتیاط‌

فوروزماید

موارد مصرف

فارماکوکینتیک

تداخل های دارویی

عوارض جانبی

نکات قابل توصیه

کاپتوپریل

موارد مصرف

مکانیسم اثر

عوارض جانبی

هشدارها و عوارض‌ جانبی‌

لانوکسین (دیگوکسین)

مقدار مصرف

روش تجويز

مكانيسم اثر ‌

هیدروکلروتیازید

سنتز هیدروکلروتیازی

(این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 38 صفحه تنظیم و قابل  ویرایش است)


خرید و دانلود داروهای انالاپریل، پروپرانولول، آتنولول، فوروزماید، فارماکوکینتیک، کاپتوپریل، لانوکسین (دیگوکسین)،هیدروکلروتیازید

افزایش فالوور اینستاگرام