پسته


تعداد اسلاید : 42
موضوع تحقیق : پسته استاد مربوطه : آقای مهندس انصاریان تهیه کننده : سجاد نصیری بهار 86 تاريخچه : پسته گياهي است كه از ديرباز در نقاط مختلف ايران مورد كشت و پرورش قرار مي‌گرفته است. جنگل‍هاي وحشي و خودروي پسته در ناحيه شمال شرقي ايران و نواحي هم ‍مرز با تركمنستان و افغانستان پيشينه اي باستاني دارد و تصور مي رود كه درخت پسته حدود 4-3 هزار سال قبل درايران اهلي شده و مورد كشت وكار قرارگرفته است. ارزش اقتصادي : پسته به عنوان يك محصول استراتژيك جايگاه خاصي را در بين توليدات دارا مي باشد. اين محصول بخش عمده اي از صادرات غيرنفتي را تشكيل مي دهد. درشرايط كنوني حدود 55 درصد از توليد و بيش از 60 درصد از صادرات جهاني پسته در اختيار كشور ما بوده و درآمد ارزي حاصل از صادرات پسته بيش از 400 ميليون دلار مي باشد. سطح زير كشت : درحال حاضر سطح زير كشت پسته در ايران بيش از 360,000 هكتار مي باشد كه استان كرمان با مجموع بيش از 270,000 هكتار باغ هاي بارور و غير بارور، 77 درصد محصول كل كشور را توليد و به عنوان مهمترين منطقه پسته كاري ايران و دنيا محسوب مي شود . ارزش غذائي :دانش امروز برتري‍هاي پسته را از پاره اي جهات بر بسياري از خوراكي‍هاي مقوي و مغذي از جمله خاويار، ميگو، گوشت قرمزو سفيد و .... را به اثبات رسانيده است. گياه شناسي پسته : درخت پسته اهلي (Pistacia Vera L.) متعلق به تيره سماق (Anacardiaceae) است جنس Pistacia داراي 11 گونه است كه همگي ‌آ‌نها از خود، تربانتين يا سقز ترشح مي ‍كنند.گياهان اين تيره بصورت درخت يا درختچه هستند. درخت پسته داراي برگ‍هاي مركب شانه اي است و هربرگ يك جوانه جانبي را در برمي‍‍گيرد. اكثر جوانه هاي جانبي به گل آذين اوليه مبدل مي ‍شوند و يك محور اصلي را تشكيل مي ‍دهند كه در سال بعد خوشه پسته را توليد مي كنند مشخصات گل نر : درخت نر در فروردين ماه حدود 5 تا 7 روز زودتر از درخت ماده به گل مي نشيند كه گل‍‍هاي آن به صورت خوشه اي بوده و هر خوشه، توده اي ازگل‍هاي متراكم مي باشد. گل‍ها بدون گلبرگ و كاسبرگ حقيقي هستند. هرگل نر مشتمل بر5 پرچم بيضي شكل با ميله كوتاه سبز رنگ است. فاصله كاشت درختان :در اكثر باغ‍هاي پسته به دليل عدم آگاهي باغداران، فواصل كاشت رعايت نشده و باغ‍هايي با شكل‍هاي نامنظم و متراكم مشاهده مي گردد كه علاوه بر عدم رعايت اصول صحيح باغداري، مشكلات عمليات داشت و برداشت را دارد. به منظور جلوگيري از بروز اين مشكل، فاصله مناسب بين دو رديف 8-6 متر و روي 4-3 متر توصيه مي شود. كشت مخلوط: - پيوند لوله اي 2- پيوند شكمي 3- پيوند اسكنه اي پيوند اسكنه اي و پيوند شكمي از قديم الايام در ايران كاربرد داشته، كه به تدريج كنار گذاشته شده است. هم اكنون استفاده از پيوند لوله اي به دليل سادگي، سرعت عمليات و درصد بالاي جوش خوردن بين پايه با پيوندك رواج يافته و 99 درصد درختان پسته با استفاده از اين روش تكثير می شوند. از آنجا كه درخت پسته از نوع درختان صمغ ‍دار است ايجاد هرگونه خراش در تنه يا در شاخه هاي آن موجب تراوش صمغ مي گردد كه در مجاورت هوا سفت مي شود. بنابراين در پيوند شكمي نهال پسته، شكاف افقي در پايين شكاف عمودي به شكل ..I... زده مي ‍شود (پيوند شكمي در درختان ميوه معمولاً به شكل T است) تا صمغ مترشحه از شكاف افقي مانع رويش و رشد جوانه پيوندك نشود. هرس پاجوش‍ها :از بين بردن شاخه هاي پاجوش كه داراي رشد عمودي هستند و نيز تنه ‍جوش هايي كه از شاخه هاي اسكلتي اوليه ايجاد مي شوند و بر روي نفوذ نور به درون تاج اثر منفي دارند، الزامي است. فسفر : فسفر يكي از عناصر اصلي و كليدي در توليد پسته به حساب مي آيد كه در بيشتر اعمال فيزيولوژيكي گياه اهميت دارد از جمله در توليد ATP و آنزيم‍ها. با وجودي‍‍كه، در بعضي خاك‍ها كودهاي فسفاته به زمين داده نمي ‍شود اما كمبود اين عنصر كمتر مشاهده مي ‍شود. به نظر مي ‍رسد دليل اصلي آن وجود قارچ‍هاي ميكوريزا در اين خاك‍ها باشد كه به جذب فسفر كمك نموده و درختان كمبودي نشان نمي دهند خسارت پسيل معمولي پسته : در اثر مكيدن شيره گياهي توسط پسيل معمولي پسته وزن مغز آن كاهش، درصد پوكي افزايش و ميزان خنداني هم كاهش مي‍ يابد. گياه آفت زده ضعيف شده و گاهي لكه‍ هاي قهوه‍ اي سوخته روي برگ‍ها ديده مي ‍شود. از ديگر خسارت‍هاي اين آفت ريزش برگ‍ها و جوانه هاي ميوه‍ دهنده سال بعد و همچنين بسته شدن روزنه ها در اثر ترشح عسلك مي باشد. خسارت سن‍هاي زيان آور :تغذيه سن‍ها از مرحله تشكيل ميوه تا سخت شده پوست استخواني سبب سياه شدن تمام ميوه در ابتداي فصل مي‍گرددو ميوه هاي خسارت ديده بر روي درختان، خشكيده و ريزش مي يابند. ابتداي فصل ، اثر تغذيه سن‍ها در روي پوست سبز ميوه شيره گياهي به صور قطرات شفافي خارج شده و محل تغذيه كاملاً مشخص مي‍باشد. حمل و نقل محصول تا محل فرآوري : محصول برداشت شده در اولين فرصت و ترجيحاً در ساعات خنك روز بايستي به پايانه انتقال يابد. براي انتقال محصول بهتر ست آن را در سبدهاي مخصوصي نگهداري كنند. سبدها در كاميون يا ساير وسائل حمل و نقل كه داراي سقف هستند گذاشته شود. درجه بندي : محصول خشك شده جهت ايجاد يكنواختي بيشتر درجه ‍بندي مي‌‌گردد. درجه بندي شامل جداكردن پسته‍هاي خندان از ناخندان مي‍ باشد كه اين عمليات توسط غربال‍هاي مخصوص درجه بندي پسته انجام مي شود.


خرید و دانلود پسته

بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد....چکیده :

انزوای اجتماعی یکی از آسیب های اجتماعی است که طبق نظریات روانشناسان و جامعه شناسان، ممکن است بر اثر عوامل مختلفی از جمله ضعف سلامت اجتماعی، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی، تصور منفی از خود و ویژگی های خود، عدم اشتغال و استقلال مالی ایجاد گردد. در این پژوهش، اثر تمام این متغیرها، به علاوه اثر دیدگاه های سنتی در مورد تجرد دختران و نیز دیدگاه های عرفی خانواده و خویشاوندان راجع به این موضوع و نوع تصور شخص از مقوله ازدواج،بر انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای سی سال شهر یزد سنجیده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایش بوده است، جامعه آماری شامل 2613 نفر از دختران مجرد بالای سی سال یزدی بوده‌اند که 139 نفر از آنها با روش نمونه گیری زنجیره ای به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بوده است که بين ميزان انزواي اجتماعي دختران مجرد شاغل و دختران مجرد غيرشاغل، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین متغیرهای حمايت اجتماعي، سلامت اجتماعي، باورهاي سنتي رايج در جامعه در مورد تجرد، تصورات عرفي خانواده و خويشاوندان در مورد تجرد و برداشت از خود با احساس انزواي اجتماعي رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت. همچنین هر چه تصور دختران مجرد از مقوله ازدواج بهتر باشد احساس انزواي اجتماعي آن‌ها بیشتر است. بين استقلال مالي دختران مجرد و پايگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده با انزواي اجتماعي رابطه معنی‌داري وجود نداشت. از بين متغيرهاي باقيمانده در مدل رگرسيون، باورهاي سنتي، حمايت اجتماعي و نوع برداشت از خود در مجموع بيشترين تأثير را بر ميزان انزوای اجتماعی داشته‌اند که بیشترین تأثیر، مربوط به متغیر برداشت از خود بوده است. با استفاده از واريانس تركيب خطي متغيرهاي مستقل مي‌توان 8/29 درصد از واريانس ميزان انزوای اجتماعی را توضيح داد.

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ...... 2

1-2 بیان مسئله ..... 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ...... 8

1-4 اهداف پژوهش .... 10

1-4-1 اهداف اصلی تحقیق.... 10

1-4-2 اهداف فرعی تحقیق .................................................................................................. 10

1-5 کاربرد نتایج تحقیق ...................................................................................................... 11

 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه ................................................................................................................................ 15

2-2 تحقیقات داخلی ............................................................................................................... 16

2-3 تحقیقات خارجی .............................................................................................................. 20

2-4 جمع‌بندی تحقیقات پیشین ........................................................................................... 22

2-5 نظریات انزوای اجتماعی .................................................................................................... 24

2-5-1 نظریات روانشناختی انزوای اجتماعی ................................................................................ 24

2-5-1-1 آثار تحلیلی فرویدو کلین .............................................................................................. 25

2-5-1-2 انزوای اجتماعی، تجرد و جنسیت (لاینرمن،گیلیگان،راکر و برگمن و مانتر) ......... 26

2-5-1-3 انزوای اجتماعی در ارتباط با محیط زندگی شخص (نظریه سیلورمن، هورتولانوس و همکارانش) ..................................................................................................................................................................... 28

2-5-2 نظریات جامعه شناختی انزوای اجتماعی (با تمرکز بر رویکرد روابط اجتماعی).............. 29

2-5-2-1 اهمیت روابط اجتماعی ........................................................................................................... 31

2-5-2-1-1روابط اجتماعی و تندرستی فردی .................................................................................... 31

2-5-2-2 اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی ........................................................................................... 35

2-5-2-3 روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی ........................................................................... 37

2-5-2-4 روابط اجتماعی و تغییرات در محیط اجتماعی ................................................................... 38

2-5-2-5 پیامدهای اجتماعی روابط اجتماعی ......................................................................................... 39

2-5-2-6 انزوای اجتماعی به عنوان شکلی از محرومیت اجتماعی ....................................................... 42

2-5-2-7 علل انزوای اجتماعی ...................................................................................................................... 45

2-5-2-8 رویکرد شبکه ای ............................................................................................................................. 48

2-5-2-9رویکرد تنهایی .................................................................................................................................... 50

2-6 چارچوب نظری ............................................................................................................................................ 54

2-7 مدل نظری ........................................................................................................................................... …… 60

2-8 فرضیات تحقیق .......................................................................................................................................... 61

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه .............................................................................................................................................................. 63

3-2 روش تحقیق ...................................................................................................................................................... 63

3-3 جامعه آماری .................................................................................................................................................... 64

3-4 شیوه نمونه‌گیری................................................................................................................................................ 64

3-5 حجم نمونه........................................................................................................................................................ 64

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها ....................................................................................................................................... 65

3-6 روایی و پایایی .................................................................................................................................................... 65

3-8 تکنیک های آماری ........................................................................................................................................... 66

3-9 تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها .................................................................................... 67

3-9-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل ............................................................................ 67

3-9-1-1 مفهوم سلامت اجتماعی ........................................................................................................... 67

3-9-1-2 مفهوم حمایت اجتماعی ........................................................................................................... 71

3-9-1-3 مفهوم برداشت از خود ............................................................................................................... 75

3-9-1-4 مفهوم عرف و سنت ................................................................................................................. 77

3-9-1-5 مفهوم استقلال مالی ............................................................................................................... 80

3-9-1-6 مفهوم پایگاه اجتماعی - اقتصادی.......................................................................................... 81

3-9-2 تعریف نظری تجرد وتعریف نظری و عملیاتی و متغیر وابسته ............................................... 83

3-9-2-1مفهوم تجرد ..................................................................................................................................... 83

3-9-2-2 تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته: انزوای اجتماعی ...................................................... 84

 فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه ................................................................................................................................................ 92

4-2 آمار توصیفی ......................................................................................................................................... 92

4-2-1 وضعیت اشتغال .................................................................................................................................. 92

4-2-2 تحصیلات ............................................................................................................................................. 93

4-2-3 تحصیلات مادر ..................................................................................................................................... 94

4-2-4 تحصیلات پدر ........................................................................................................................................ 95

4-2-5 درآمد ماهیانه ....................................................................................................................................... 96

4-2- 6 درآمد ماهیانه سایر اعضای خانواده ................................................................................................ 97

4-2-7 نوع منزل مسکونی ...................................................................................................................... 98

4-2-8 دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان................................................................................. 99

4-2-9 دیدگاه عرفی جامعه ....................................................................................................................... 100

4- 2-10 میزان استقلال مالی ............................................................................................................... 101

4-2-11 نوع تصور ذهنی شخص از مقوله ازدواج ................................................................................. 102

4-2-12 سلامت اجتماعی ......................................................................................................................... 103

4-2-13 حمایت اجتماعی ........................................................................................................................ 108

4-2- 14 نوع برداشت از خود ....................................................................................................................... 111

4-2-15 انزوای اجتماعی ................................................................................................................................ 113

4-3 یافته‌های استنباطی و تحلیل مسیر متغیرها ......................................................................................... 117

4-3-1 يافته‌هاي استنباطي ............................................................................................................................ 117

4-3-2 رگرسيون‌ چندگانه برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سنجش اثر ‌متغیرهای ‌مستقل بر متغیر وابسته ................................. 126

4-3-3 تحلیل مسیر ......................................................................................................................................... 126

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری، انتقادات و پیشنهادات

5-1 مقدمه.......................................................................................................................................................... 129

5-2 خلاصه یافته ها ................................................................................................................................... 130

5-3 نتیجه‌گیری .......................................................................................................................................... 132

5-4 مشکلات,محدودیت ها و پیشنهادات .............................................................................................. 135

پیوست

پرسشنامه .......................................................................................................................................................... 141

فهرست منابع و مآخذ ...................................................................................................................................... 148

 فهرست جداول و نمودارها

جدول شماره 1 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش سلامت اجتماعی ......................................................................... 70

جدول شماره 2 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش حمایت اجتماعی ........................................................................ 74

جدول شماره 3 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش متغیر برداشت از خود ................................................................... 77

جدول شماره 4 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش عرف و سنت ................................................................................ 80

جدول شماره 5 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش پایگاه اجتماعی- اقتصادی .......................................................... 83

جدول شماره 6 ابعاد و مؤلفه‌های سنجش انزوای اجتماعی......................................................................... 90

جدول شماره 7 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال........................................................................92

جدول شماره 8 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات ............................................................................... 93

جدول شماره 9 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر ........................................................................ 94

جدول شماره 10توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر ........................................................................ 95

جدول شماره 11 توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ...........................................................................96

جدول شماره 12 توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه سایر افراد خانواده .............................97

جدول شماره 13 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع منزل مسکونی .............................................................. 98

جدول شماره 14 توزیع پاسخگویان برحسب دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان ............................ 99

جدول شماره 15 توزیع پاسخگویان برحسب دیدگاه‌های عرفی جامعه ....................................................... 100

جدول شماره16 توزیع پاسخگویان برحسب میزان استقلال مالی...................................................................101

جدول شماره 17 توزیع پاسخگویان برحسب نوع تصور شخص از مقوله ازدواج ...................................... 102

جدول شماره 18توزیع پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعد یکپارچگی ........................................ 103

جدول شماره 19 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعد پیوستگی)........................... 104

جدول شماره 20 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعد

پذیرش)................................................................................................................................................................ 105

جدول شماره 21 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعد سهم داشت)................ 106

جدول شماره 22 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سلامت اجتماعی (بعدشکوفائی) ..............................107

جدول شماره 23 توزیع پاسخگویان برحسب حمایت اجتماعی (بعد دوستان) ........................................ 108

جدول شماره 24 توزیع پاسخگویان برحسب حمایت اجتماعی (بعد دیگران) .............................................109

جدول 25 توزیع پاسخگویان برحسب حمایت اجتماعی (بعد خانواده) .......................................................... 110

جدول شماره 26 توزیع پاسخگویان برحسب

تصور از خود (بعد شخصی)…………...........…………...…….......………………….………………….. 111

جدول شماره 27 توزیع پاسخگویان برحسب تصور از خود (بعد کلی)................................................... 112

جدول 28 توزیع پاسخگویان برحسب انزوای اجتماعی (بعد تنهائی)........................................................113

جدول شماره 29 توزیع پاسخگویان برحسب انزوای اجتماعی (بعد عجز)................................................ 114

جدول شماره 30 توزیع پاسخگویان برحسب انزوای اجتماعی (بعد تحمل)........................................... 115

جدول شماره 31 جدول توزیع فراوانی برحسب انزوای اجتماعی (بعد یأس)........................................... 116

جدول شماره 32 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه باورهاي سنتي رايج در جامعه يزد در مورد تجرد و انزواي اجتماعی.................................................................................................................................. 117

جدول شماره 33 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه میزان برخورداري

دختران مجرد از حمايت اجتماعي و انزواي اجتماعي ................................................................. 118

جدول شماره 34 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه سلامت اجتماعي

دختران مجرد و انزواي اجتماعي ........................................................................................................ 119

جدول شماره 35 نتایج آزمون تي براي مقايسه ميزان انزواي اجتماعي

دختران مجرد شاغل و دختران مجرد غير شاغل.................................................................................. 120

جدول شماره 36 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه استقلال مالي و انزواي اجتماعي ............................................................................................................................................................................ 121

جدول شماره 37 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه پایگاه اجتماعی- اقتصادی

خانواده و انزواي اجتماعي ............................................................................................................................. 122

 جدول شماره 38 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه تصورات عرفي خانواده و خويشاوندان دختران مجرد نسبت به تجرد دختران و انزواي اجتماعی............................................................................................... 123

جدول شماره 39 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه نوع برداشت از خود و انزواي اجتماعي ...... 124

جدول شماره 40 نتایج آزمون پيرسون براي بررسي رابطه تصور از مقوله ازدواج در ذهن دختران مجرد و انزواي اجتماعي ....................................................................................................................................................... 125

جدول شماره 41 رگرسیون تأثیر متغیرهای اثر گذار بر متغیر وابسته........................................................... 126

جدول شماره 42 تأثیر مستقیم و غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر میزان انزوای

اجتماعی...……………............................................................................................................................................. 127

نمودار شماره 1 مدل نظری ...................................................................................................................................... 60

نمودار شماره 2 توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال................................................................................ 92

نمودار شماره3 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پاسخگو.......................................................................... 93

نمودار شماره4 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر ................................................................................. 94

نمودار شماره 5 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر ....................................................................... 95

نمودار شماره 6 توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد پاسخگو ......................................................... 96

نمودار شماره 7 توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه سایر افراد خانواده ........................ 97

نمودار شماره 8 نمودار تحلیل مسیر متغیرها ............................................................................................ 126

 فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

پیشرفت های روزافزون اخیر در سطح جهانی، باعث افزایش فردگرایی درجهان، متعاقبا فروپاشی بیش از پیش بنیاد خانواده ها و شکل گیری خانه های مجردنشین و تک نفری گردیده است و به دور از مسائل و دغدغه‌های عاطفی و معیشتی، دیگر، مجرد بودن در نظر مردم متمدن و پیشرفته، نوعی ننگ نبوده بلکه گاه مایه آزادی و ترقی و پیشرفت بیشتر فرد تلقی می گردد.

اما واقعیت این است که هنوز هم فرهنگ گرایی و ارزش دوستی در نقاطی از جهان حرف اول را می زند و در این‌گونه مناطق، تجرد، نه تنها آزادی و ترقی محسوب نمی گردد؛ بلکه جامعه به شخص مجرد به‌عنوان یک فرد زندانی در انزوا و تنهایی خویش و بعضا طرد شده در اجتماع و کلا یک فرد ناقص که به اصطلاح (نیمه مکمل) خود را گم کرده است می نگرد. این انزوا به نوبه خود می‌تواند در ابعاد و اشکال گوناگونی چون از خودبیگانگی فرهنگی، اجتماعی، روانی و اقتصادی خود را نشان دهد. گاه جامعه به خاطر عرفی بودن و سنتی بودن، تجرد طولانی مدت را- مخصوصا برای یک دختر- نمی پسندد و گاهی هم این عقیده در میان خانواده ها و اقوام مختلف به‌طور خاص دیده می‌شود که مثلا نمونه ای از آن عقیده ای است که مردم یزد از دیرباز بدان باوردارند. آن‌ها نیز مانند اقوام و مردمان قدیم ایرانی، به دختری که سن ازدواج او ازحد مشخص عرفی گذشته و ازدواج نکرده است؛ القاب ناخوشایندی می‌دهند؛ علاوه بر این، حضور او را در مجالس و محافل عمومی و خصوصی خود چندان خوشایند نمی دانند؛ اما گاه، حالتی پیش می آید که حتی اگر جامعه دارای دیدگاهی باز و روشنفکرانه شده باشد و سنت در آن رو به زوال رفته باشد؛ بازهم تصور خود شخص از اینکه با مجرد ماندن، از مهمترین و اساسی ترین شانس های زندگی خود را از دست داده است و یا تصور عرفی خانواده و خویشاوندان او راجع به اهمیت بنیادین ازدواج و بخصوص ازدواج به‌موقع برای دختران، می‌تواند در روند عادی زندگی و امور روزمره دختر مجرد ایجاد اختلال کرده و او را به‌عنوان یک فرد جدا افتاده از جامعه، منزوی و افسرده کند. پس علل و دلایل تجرد هم که در اشخاص متفاوت است؛ به‌خودی‌خود می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر زندگی اجتماعی فرد بگذارد؛ به این صورت که دختری که به میل خود و داوطلبانه تجرد را برگزیده است؛ به مراتب انزوای اجتماعی کمتری را تجربه خواهد کرد تا دختری که دچار یک تجرد ناخواسته -به دلایل گوناگون جسمی، روحی و محدودیت‌های خانوادگی- شده است. البته سلامت روحی و جسمی، سطح بالاتر تحصیلات، موقعیت مکانی و پرستیژ اجتماعی زندگی پدری و تأمین مالی بالا در زندگی، از جمله عواملی است که شاید بتواند کمی انزوای دختران مجرد را تخفیف دهد؛ اما بازهم به نظر می رسد که آنچه در این میان شاخص مهمی است؛ همان تصورات جا افتاده و بومی جامعه فرد است که پیوسته او را به صورت شخصی متمایز، برچسب می زند و او را به حاشیه جامعه می راند.

در فصل اول، پس از بیان دغدغه‌های ذهنی محقق در این پژوهش و بیان اهمیت و ضرورت موضوع، به ذکر اهداف و نیز کاربرد نتایج این پایان نامه پرداخته خواهد شد. در فصل دوم به برسی مبانی نظری، چارچوب نظری، فرضیات و الگوی نظری پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به تعریف مفاهیم و متغیرها و ارائه مؤلفه -های سنجش در این پایان نامه و نیز به ذکر شیوه تحقیق، شیوه نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و جمعیت نمونه و معرفی جامعه آماری پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم آمار توصیفی و استباطی یافته- های تحقیق به علاوه مدل رگرسیون و مدل تحلیل مسیر ارائه می شود و در فصل پنجم خلاصه یافته ها و نتیجه تحقیق و پیشنهادات و انتقادات آورده می شود.

 1-2 بیان مسئله

انزوای اجتماعی یکی از آسیب های اجتماعی است که طبق نظریات روانشناسان و جامعه شناسان، ممکن است بر اثر عوامل مختلففرهنگی و اجتماعی ایجاد گردد.انزوا و گوشه‌گيري جوانان و نوجوانان، عارضه‌اي است که متأسفانه در سال‌هاي اخير شيوع يافته و اين در حالي است که بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد از هر 100نفر جوان و نوجوان 7 نفر به اين عارضه مبتلا هستند. در اين عارضه جوان و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محيط خارج دوري مي‌کنند که به ‌تدريج با كاهش علايق ذهني و عاطفي، از داشتن دوستان صميمي و نزديک محروم مي‌شوند و از حضور در فعاليت‌هاي جمعي سر باز مي‌زنند، اوقات خود را به تنهايي سپري مي‌کنند و گوشه‌گيري از اجتماع را در پيش مي‌گيرند(به نقل از حسینی:1385).

کارشناسان مي‌گويند، انزواطلبي، يکي از رفتارهاي نسبتاً شايع است که جوان و نوجوان را به شدت آزار مي‌دهد و اگر درمان نشود، آنان را به سمت و سوي مشکلات ديگري مانند عدم اعتماد به نفس، افسردگي، اضطراب و زود رنجي سوق خواهد داد. اين در حالي است که عدم احساس توانمندي و کمي عزت نفس و نيز ناتواني در بروز احساسات و بيان افکار و نظريات، باعث جدايي فرد از فعاليت‌هاي گروهي است‏‎.
آنان در مورد علل گوشه گيري و انزواطلبي معتقدند، محروميت از محبت خانواده، نقص عضو يا بيماري‌هاي جسمي و فيزيولوژيک، اختلال در گويش و تکلم، شکست‌هاي متعدد و تحقير شدن در برابر جمع، نبود امنيت رواني در محيط‌هاي خانه و خارج از خانه و فشار‌هاي رواني مستمر، تنبيه، توبيخ و سرزنش نوجوان و جوان توسط والدين و کنترل شديد تربيتي و سخت گيري‌هاي وسواس گونه و غير منطقي، از مهم‌ترين علل اين عارضه است(به نقل از حسینی:1385).‏ عده‌اي از جامعه شناسان نيز معتقدند که انزواي اجتماعي عامل جذب جوانان به حوز‌ه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي است. ‏از طرفی، مسئله ازدواج و زناشویی نیز از جمله مسائل مهم حیات بشر در طول تاریخ بوده و هست. به همین خاطر، این مسئله، علاوه بر ادیان و مذاهب، مورد توجه حوزه های عالمی مختلف چون جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و ... بوده است. این اهتمام به اهمیت خانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم جامعه، در صورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع تغییراتی در این نهاد-مثل افزایش سن ازدواج دختران- نیز ایجاد خواهد شد(حبیب پور و غفاری:1:1390). بروز پدیده تجرد در میان دختران می‌تواند آسیب های روانی و اجتماعی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. کتمان نیازهای طبیعی فرد می‌تواند از نظر روانی آسیب رسانی کرده و فرد را در مناسبات اجتماعی دچار مشکل سازد. از طرف دیگر، آسیب های اجتماعی این پدیده می‌تواند به مراتب بیشتر باشد چراکه مجرد ماندن به معنای ترک روابط عاطفی نیست و احتمال ایجاد ارتباط عاطفی در خارج از چارچوب ازدواج را نیز پائین خواهد آورد (نجفی مهر،4:1392).


خرید و دانلود بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد....

کامپوننت های اسکچاپ میز Tables 

این آبجکت ها از مجموعه های حرفه ای از سایت معروف 3dwarehouse میباشد،

 

این مجموعه هم مانند همه آرشیو های فوق العاده 3dwarehouse دارای بالاترین کیفیت در مدل ها و متریال های ساخته

 

شده برای آبجکت ها هستند که در تصاویر رندر های نهای آبجکت ها میتوانید کیفیت عالی آنها را ببینید.

 

PASSWORD :www.coffe.4kia.ir

 

با عضویت در تلگرام میتوانید از کد تخفیف ارائه شده در کانال استفاده نمایید .

تنها کافیست کد تخفیف را در فیلد زیر (قسمت خرید ) وارد کرده و از تخفیفات 20 تا 80 درصدی بهرمند شوید .


خرید و دانلود کامپوننت های اسکچاپ میز Tables

داستان لیلی و مجنون


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش )

 

تعداد صفحه : 13
داستان لیلی و مجنون عشق لیلی و مجنون از علاقه‌ی معصومانه‌ی دو كودك مكتبی سرچشمه می‌گیرد، تعلق خاطری دور از تمنّیات جنسی كه هر دو در یك مكتبخانه‌اند و ظاهراً در مراحل خردسالی. اما كار همدرسی به همدلی می‌كشد و نخستین لبخند محبت لیلی و مجنونِ اندك‌سال در فضای محدود مكتبخانه، نه از چشم تیزبین ملای تركه به دست پوشیده می‌ماند و نه از نظر كنجكاو بچه‌های همدرس و هم‌مكتبی.وضع آشنایی خسرو و شیرین بخلاف این است. خسرو جوان بالغ مغروری است در آستانه‌ی تصدی مقام پرمشغله‌ی سلطنت و شیرین دختر تربیت شده‌ی طنازی است آشنا به رموز دلبری و باخبر از موقعیت اجتماعی و شرایط سنی خویش. دختر جوان اهل شكار و ورزش و گردش است نه زندانی حرمسرا و در یكی از همین گردش‌ها چشمش به تصویر دلربای پرویز می‌افتد. تصویری كه محصول انگشتان قلمزن و استعداد بی‌نظیر شاپور صورتگر است. جاذبه‌ی تمثال او را به توقف و تأمل می‌كشاند و سرانجام با شنیدن توصیف پرویز از زبان چرب و نرم درباری كاركُشته‌ای چون شاپور ، میل خاطرش به دیدن صاحب تصویر می‌كشد.لیلی پرورده‌ی جامعه‌ای است كه دلبستگی و تعلق خاطر را مقدمه‌ی انحراف می‌پندارد كه نتیجه‌‌اش سقوطی حتمی است در دركات وحشت‌انگیز فحشا؛ و به دلالت همین اعتقاد همه قدرت قبیله مصروف این است كه آتش و پنبه را از یكدیگر جدا نگه دارند تا با تمهید مقدمات گناه، آدمیزاده در خسران ابدی نیفتند. اما در دیار شیرین منعی بر مصاحبت و معاشرت مرد و زن نیست. پسران و دختران با هم می‌نشینند و با هم به گردش می‌روند و با هم در جشن‌ها و مهمانی‌ها شركت می‌كنند و عجبا كه در عین آزادی معاشرت، شخصیت دختران پاسدار عفاف ایشان است كه بجای ترس از پدر و بیم بدگویان محتسبی در درون خود دارند و حرمتی برای خویشتن قائلند.قیم و سرپرست شیرین زنی است از جنس خودش، آشنا با عوالم دلدادگی و حالات عاطفی دختران جوان، و به حكم همین آشنایی است كه با شنیدن خبر فرار شیرین برای دیدار

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود داستان لیلی و مجنون

بسته‌بنـدي گوشت قرمز


تعداد صفحه : 10
وزارت تعاون معاونت طـرح و برنامه طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسته‌بنـدي گوشت قرمز با ظرفيت بسته بندي 1600 تن گوشت قرمز در سال تيـرماه 1382 خلاصه طرح موضوع طرح : بسته بندي گوشت قرمـز ظرفيت : 1600 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 84/2455 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 84/245 ميليون ريال سهم تسهيلات: 2210 ميليون ريال ميزان اشتغالزايي : چهـل و شـش نفر دورة بازگشـت سرمايه: هجده ماه مقدمــه : بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است. نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد. از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي


خرید و دانلود بسته‌بنـدي گوشت قرمز

مقاله ورزش و دوپينگمقاله ورزش و دوپينگ با فرمت word ( قابل ویرایش _ 16 صفحه)

ورزش

ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن ، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا گروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است.

بنابر این پریدن از روی یک مانع در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک میدان سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک چشمه هنگام پیاده روی در روستا فقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد است.

انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پولو دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان تماشاگر به آن ها اختصاص می دهند .

ورزش امروزه در جهان به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است ایجاد مودت و دوستی بین ورزش کاران که هر چند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند .

ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد .

 

تاریخچه ورزش

تمدن ها در ورزش سراسر تاریخ ، توانستند یک معامله بزرگ که تغییر اجتماع و ماهیت در ورزش است را آموزش بدهند . آن ها چیزهای بسیار جدیدی از هنر را در فرانسه ، آفریقا و استرالیا ی ما قبل تاریخ که مدرک آن در مراسمات رسمی تهیه شد را کشف کنند .

این کسب مهارت ها وابسته به سفارش مردم است که برای یافتن معانی فعالیت ها در ورزش به صورت یک مروارید گران بها می درخشد . مثلا ورزش ژیمناستیک در میان چینی ها پیشینه‌ی زیادی دارد .

ورزش های دیگر شامل : پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و پرش بلند و کشتی است. رسوم سنت گرایی ورزش باستانی ایرانی ، هنر زورخانه ای بود که اکنون با این روش تماس اندکی دارند . در میان دیگر ورزش های ایرانی چوگان و پرتاب نیزه هم وجود داشت. دسترسی به ورزش های عمومی با تاسیس یونان قدیم ، ایجاد شد . کشتی ، دومیدانی ، بوکس ، پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و مسابقه ارابه سواری نیز در آن زمان متداول بود.

بازی های المپیک هر چهار سال یک بار در دهکده‌های کوچک مثل یونان باستانبرگزار می شد و مردم سراسر جهان به این المپیک ها فرا خوانده می شدند.

وجود ورزش های منظم برای موجودات زنده مطابق المپیک قرن قدیمی و قرن حاضر است. فعال شدن موجودات برای تنظیم غذا و خوراک خود موجب منظم انجام شدن فعالیت ها برای لذت بیشتر مسابقات و فعالیت هایی مثل ماهیگیری و باغبانی است . انقلاب صنعتی موجب زیاد شدن آلودگی و فرصت نداشتن تماشاگر ورزشی برای دسترسی و تمایل به بازی های جهانی شده است. محبوبیت و تمایل داشتن مانند ماشین افزایش گر، موجب ترقی‌های حرفه ای متداول ورزشی می شود .

اهمیت ورزش

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.

وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد، از جمله:

اسب دوانی

نیروی انسانی: ( دویدن، شنا کردن )

کمکی انسان: ( دوچرخه سواری ، قایق پارویی ، قایق سواری و ...)

منبع فعال خارجی: (موتور سواری، قایق رانی ، قایق سواری و

رقابتی

رزمی: (جودو ، کاراته ، بوکس ، تکواندو ، ووشو ، کونگ فو ، شمشیر بازی و ...)

میدانی: (تنیس ، بدمینتون ، والیبال ، اسکواش ، تنیس روی میز )


خرید و دانلود مقاله ورزش و دوپينگ

افزایش فالوور اینستاگرام