جزوه بررسی سیستم های قدرت


جزوه بررسی سیستم های قدرت در 210 صفحه با فرمت pdf

شرح مختصر : بررسی سیستم های قدرت جزء دروس پایه ای و مهم گرایش قدرت رشته مهندسی برق است. این درس از سال ۸۴ در آزمون سراسری کارشناسی ارشد آورده شده است.

فهرست:

فصل اول: مقدمه ای بر سيستم های قدرت

تاریخچه توسعه صنعت برق جهان

تاریخچه صنعت برق ایران

تاریخچه صنعت برق آذربایجان

بخش هاي مختلف شبكه های قدرت

توليد

انتقال

توزیع و فوق توزیع

بار مصرفي

ذخيره سازی انرژي

صرفه جویي در انرژي

فصل دوم: مفاهيم اساسی در سيستم های قدرت (قسمت اول)

فازورهاي الكتریكي

کميت های سه فاز در سيستمهاي قدرت

فصل دوم: مفاهیم اساسی در سیستم های قدرت (قسمت دوم)

فصل سوم: مدار معادل اجزاي سيستم های قدرت (قسمت اول)

مقدمه

ماشين های سنكرون (ژنراتور و موتور)

اتصال ژنراتور سنكرون به شين بينهایت

ماشين سنكرون با روتور استوانه اي

چرخشي (MMF ) نيروی محرکه مغناطيسی

ماشين ایده آل

فصل سوم: مدار معادل اجزاي سيستم های قدرت (قسمت دوم)

ترانسفورماتور (تكفاز – سه فاز)

انواع هسته هاي مغناطيسي ترانسفورماتورها

ترانسفورماتور ایده آل

ترانسفورماتور واقعي

ترانسفورماتورهای سه فاز

ترانسفورماتور سه سيم پيچه

خط انتقال

خط انتقال کوتاه

خط انتقال متوسط

خط انتقال بلند

نوشتن پارامترهاي انتهاي خط برحسب ابتداي خط

بار

فصل سوم: مدار معادل اجزاي سيستم های قدرت (قسمت سوم)

دیاگرام امپدانسي سيستم هاي قدرت

مدار معادل تونن سيستم هاي قدرت

چگونه ميتوان سيستم چند شينه رابه دو شينه تبدیل کرد

سيستم نسبت به واحد (پریونيت)

مقادیر پریونيت در ترانسفورماتور

درسيستم تكفاز per unit مقادیر نسبت به واحد

مقادیر پریونيت در سيستم سه فاز

فصل پنجم: ماتريس هاي ادميتانس و امپدانس شبكه (معادلات شبكه)، معادلات شبكه و راه حل ها

( single – line – diagram ) دياگرام تك خطي شبکه

(Network Terminology ) اصطلاحات شبكه

( Graph Theory ) تئوري گراف ها

( Primitive Network ) شبكه اوليه

معادلات مرجع پايه

معادلات شبكه در فرم مرجع پايه

تحليل سيستم قدرت به روش حلقه

در گره ها kcl اعمال قوانين

ماتريس تلاقي شين BUS Incidence Matrix(

ماتريس ادميتانس و امپدانس شين

روش ولتاژ شين ها در مطالعات پخش بار سيستمهاي قدرت

مزاياي روش ولتاژ گره Advantages of Nodal Method

معايب روش ولتاژ گره

حذف شين

ديدگاه بررسي مدارهای الكتريكي

فصل ششم: مطالعات پخش بار (توان) الکتريکی در سيستمهاي قدرت (قسمت اول)

مقدمه

Steady-state مدل سازي اجرايي سيستمهاي قدرت درحالت ثابت وساکن پايدار

مدل سازی ژنراتور سنكرون

مدل سازی ترانسفورماتور تنظيم

مدل سازی اتوترانسفورماتور و ترانسفورماتور شيفت فاز

در دو طرف ادميتانس خط

در ترانسفورماتور شيفت فاز

در اتو ترانسفورماتور

مدل سازی خط انتقال

مدار معادل خطوط آوتاه (ساده )

(T,π ) مدار معادل خطوط مرتبط

مدار معادل خطوط بلند (ترکيبي)

مدل سازی بار مصرفی

پخش بار نمونه

رابطه تلفات اکتيو و راکتيو

متغيرهاي اغتشاش (مصرف)

متغيرهاي کنترل

متغيرهاي حالت

فصل ششم: مطالعات پخش بار (توان) الکتريکی در سيستمهاي قدرت (قسمت دوم)

تحليل پخش بار در مثال نمونه (شبکه با ٣ شين و ٣ خط انتقال – ژنراتور و بار مصرفی در تمام شينها)

متغيرهای معين شده

متغيرهای نامعلوم

nbus معادلات پخش بار براي سيستم با تعداد شين

مدل متغير حالت state variable model

معادلات توان جاري خطوط line flow equation

محدوديت هاي عملي (قيدهاي عملي) Practical constraints

قيود ژنراتور

قيد شين

قيد ترانسفورماتور تبديل اتصال

قيد ترانسفورماتور شيفت فاز

قيد خط ا نتقال

طبقه بندي شين ها Bus Classification

تحليل پخش بار با روشهاي تکراري

Ybus روش تکراري گوس (با استفاده از ماتريس)

(Ybus روش گوس-سايدل (با استفاده از

فصل ششم: مطالعات پخش بار (توان) الکتريکی در سيستمهاي قدرت (قسمت سوم)

مثال نمونه تحليل پخش بار با روش گوس- سايدل

مثال تحليل پخش بار با روش نيوتون-رافسون

فصل هفتم: بررسی پخش بهينه بار Optimal Power Flow – Economic Load Dispatch

فصل هشتم: سيستمهای توزيع الکتريکی

مقدمه

اجزاء سيستمهای توزيع

وظايف سيستمهای توزيع

 


خرید و دانلود جزوه بررسی سیستم های قدرت

Hashem(S) SADOW SOFTWARE ATTACK Hashem Hamedani : نویسنده WWW. rosiello.org :مقدمه اصلی:
های سيستم هنوز اطلاعی درباره کار این نوع حمله ها ندارند و مکانيزم حفاظتی Admin خيلی از کاربران و
در برابر آن را بلد نيستند. چون آنها بيشتر مشغول کار با سرور و کابران سرور خود هستند ، نه حفاظت از
سرور (متاسفانه!!!)
در نگاهي به گذشته حملات ، به صورت مشکلات فراوانی برای کاربران و صاحبان سرور ها پيش می آمد.
این نوع حمله بسته به فرد حمله کننده بسيار می تواند خطرناک باشد.
Shadow ) بسيار شبيه سایه ای به سرور (Shadow Software Attack) طرز کاره نرم افزار حمله سایه ای
است اگر ما بتوانيم این کار را به صورت کامل انجام دهيم. (server
معمولا کاربران نمی توانند تشخيص بدهند که سرور شناسایی شده و آغاز یک مبادله اطلاعات به صورت
با سرور مطمئن است یا نه, آیا واقعا به سرور متصل شده؟ Look-And-Feel
هم برهمين موضوع استوار است که یک هکر با شبيه (Shadow Software Attack) نرم افزار حمله سایه ای
می تواند به سيستم نفوذ کند. Look-And-Feel سازی یک نرم افزار
با طرح یک مثال طریقه حمله را شرح می دهم:
که Shell Provider و یک استفاده کننده از Shell Provider افرادی که در این مسئله نقشی دارند: به یک
است و یک حمله کننده. (Victim) همان قربانی ما
اون ميتواند یک )Bouncer آغاز کند یک Provider دروازه ای که یک مشتری می تواند استفاده کند از یک
و یا هر برنامه دیگر که بتونه شبيه این برنامه ها باشد)

 فایل   های  موجود  


خرید و دانلود Hashem(S) SADOW SOFTWARE ATTACK Hashem Hamedani : نویسنده WWW. rosiello.org :

تاريخچه جهانگردي 15 ص


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 14
تاريخچه جهانگردي به نظر برخي از محققان آغاز صنعت گردشگري همزمان با رايج شدن استفاده از حمامهاي معدني در قرن هجدهم مي باشد كه به منظور استفاده هاي درماني در بعضي از كشورها، مورد توجه خاص قرار گرفته بود. اما زمان شروع جهانگردي به معني و مفهوم صنعتي هنوز دقيقاً مشخص نيست، هر چند گردشگري داخلي يا خارجي داراي قدمت ديرينه اي مي باشد. واژه توريست ( جهانگرد) از كلمه فرانسوي “ تور” گرفته شده است. اين واژه از اوايل قرن نوزدهم در بين مردم انگلستان رواج يافت و به تدريج در بين كشورهاي ديگر نيز مورد استفاده عام قرار گرفت. با توجه به اينكه انجام مسافرتهاي طولاني و جهانگردي در معني و مفهوم اصلي خود نياز به وسيله نقليه سريع دارد، لذا در قديم مسافرتهاي طولاني از طريق كشتي در دريا و كالسكه در روي زمين انجام مي گرفت. با توسعه گردشگري زميني، به منظور كاهش مسافت و زمان مسافرت ساخت وسايل نقليه سريع مورد توجه قرار گرفت و كم كم كالسكه ها جاي خود را به دوچرخه دادند. اختراع لاستيك بادي و استفاده از آن در دوچرخه توسط يك دامپزشك ايرلندي به نام آقاي دانلوپ، استفاده از اين وسيله نقليه را آسانتر نمود و توجه بيشتر مردم را به سوي استفاده اين وسيله فرا خواند. اختراع ماشين بخار و ساخت موتورهاي بخار و استفاده از آن در كشتي ها، قطارها و حتي اتومبيل، توسعه و تحول عظيمي در صنعت توريسم را بوجود آورد. به موازات ساخت و افزايش توليد خودرو ، كشتي، قطار، ساخت هواپيما نيز مورد توجه قرار گرفت اما علي رغم گسترش اين صنعت و ايجاد مسيرهاي هوايي متعدد در بين كشورها تا دهه 30 هنوز هواپيماهاي ساخته شده قابليت جا به جايي مسافران زيادي را نداشتند و به همين دليل تمام مسافرتها از طريق دريايي و زميني انجام مي گرفت. مسافرتهاي طولاني مدت با توجه به وسايل نقليه آن زمان نياز به اقامت و استراحت در بين مسير را داشت. يعني ساخت هتلها و رستورانها را فرا مي خواند.


خرید و دانلود تاريخچه جهانگردي  15 ص

بایوس چیست ؟


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد اسلاید : 20
بایوس چیست ؟ اگر هنگام روشن نمودن رايانه به نوشته هاي روي صفحه نمايش دقت کرده باشيد ، مطمئنا نام BIOS به چشمتان خورده است. بايوس برگرفته از حروف اول کلمات Basic Input Ooutput System به معناي سيستم ورودي و خروجي مقدماتي است. در واقع يکی از متداولترين موارد کاربرد حافظه های Flash ، استفاده از آنان در بایوس است . بایوس اين اطمينان را به عناصر سخت افزاری نظير : تراشه ها ، هارد يسک ، پورت ها ، پردازنده و ... خواهد داد که بدرستی عمليات خود را در کنار يکديگر انجام دهند. هر کامپيوتر ( شخصی ، دستی ) دارای يک ريزپردازنده بعنوان واحد پردازشگر مرکزی است . ريزپردازنده يک المان سخت افزاری است .بمنظور الزام پردازنده برای انجام يک عمليات خاص، می بايست مجموعه ای از دستورالعمل ها که نرم افزار ناميده می شوند نوشته شده و در اختيار پردازنده قرار گيرد. از دو نوع نرم افزار استفاده می گردد : - سيستم عامل : سيستم عامل مجموعه ای از خدمات مورد نياز برای اجرای يک برنامه را فراهم می نمايد. ويندوز 98 ، 2000 و يا لينوکس نمونه هائی از سيستم های عامل می باشند. - برنامه های کاربردی : برنامه های کاربردی نرم افزارهائی هستند که بمنظور تامين خواسته های خاصی طراحی و در اختيار کاربران گذاشته می شوند. برنامه هائی نظير : Word ، Excel و ... نمونه هائی از اين نوع نرم افزارها می باشند. BIOS در حقيقت نوع سومی از نرم افزارها بوده که کامپيوتر بمنظور عملکرد صحيح خود به آن نياز خواهد داشت. وظیفه بایوس بايوس چند وظيفه متفاوت دارد که مهمترين آنها بارگذاري سيستم عامل است. هنگامي که شما رايانه خود را روشن مي کنيد و ريز پردازنده ، قصد اجراي اولين دستورالعمل ها را دارد ، اين دستورالعمل ها را بايد از جايي دريافت کند. اما نمي تواند آنها را مستقيما از سيستم عامل دريافت کند. زيرا سيستم عامل بر روي ديسک سخت قرار دارد و CPU نمي تواند بدون هيچ دستورالعملي به آن دسترسي پيدا کند. يکي از وظايف بايوس ارسال اين دستورالعمل هاي مقدماتي به CPU است. برخی از خدمات متداول که BIOS ارائه می دهد ، بشرح زير می باشد: - يک برنامه تست با نام POST بمنظور بررسی صحت عملکرد عناصر سخت افراری - فعال کردن تراشه های BIOS مربوط به ساير کارت های نصب شده در سيستم نظير : کارت گرافيک و يا کنترل کننده SCSI - مديريت مجموعه ای از تنظيمات در رابطه با هارد ديسک،Clock و ... هنگامي که رايانه را روشن مي کنيد، بايوس کارهاي زير را به ترتيب انجام مي دهد: 1 - بررسي CMOS براي تنظيمات سيستم. (بعد از روشن نمودن رايانه هنگامي که با فشردن کليد Del يا دکمه هاي ديگر وارد محيط Setup مي شويد و تنظيمات اساسي سيستم را انجام مي دهيد اين تنظيمات در CMOS که يک تراشه روي مادربرد است ذخيره مي شوند.) اولين موردی را که BIOS بررسی خواهد کرد، اطلاعات ذخيره شده در يک نوع حافظه RAM با ظرفيت 64 بايت است . اطلاعات فوق بر روی تراشه ای با نام CMOS)Complementry metal oxid semiconductor) ذخيره می گردند. CMOS شامل اطلاعات جزئی در رابطه با سيستم بوده و درصورت بروز هر گونه تغييردر سيستم، اطلاعات فوق نيز تغيير خواهند کرد. BIOS از اطلاعات فوق بمنظور تغيير و جايگزينی مقادير پيش فرض خود استفاده می نمايد. پيکربندی BIOS برای تغيير دادن تنظيمات مربوطه می بايست برنامه پيکربندی CMOS فعال گردد. برای فعال کردن برنامه فوق می بايست در زمان راه اندازی سيستم کليدهای خاصی را فعال تا زمينه استفاده از برنامه فوق فراهم گردد. در اغلب سيستم ها بمنظور فعال شدن برنامه پيکربندی کليد Esc يا Del يا F1 يا F2 يا Ctrl-Esc يا Ctrl-Alt-Esc را می بايست فعال کرد.( معمولا" در زمان راه اندازی سيستم نوع کليدی که فشردن آن باعث فعال شدن برنامه پيکربندی می گردد، بصورت يک پيام بر روی صفحه نمايشگر نشان داده خواهد شد ) پس از فعال شدن برنامه پيکربندی با استفاده از مجموعه ای از گزينه های می توان اقدام به تغيير پارامترهای مورد نظر کرد. تنظيم تاريخ و زمان سيستم ، مشخص نمودن اولويت درايو بوت، تعريف يک رمز عبور برای سيستم ، پيکربندی درايوها ( هارد، فلاپی ، CD) و ... نمونه هائی از گزينه های موجود در اين زمينه می باشند. در زمان تغيير هر يک از تنظيمات مربوطه در CMOS می بايست دقت لازم را بعمل آورد چراکه در صورتيکه عمليات فوق بدرستی انجام نگيرد اثرات منفی بر روی سيستم گذاشته و حتی در مواردی باعث اختلال در راه اندازی سيستم خواهد شد. 2 - بارگذاري راه اندازهاي دستگاه ها و گرداننده هاي وقفه هاي سيستم ]Interrupthandlers).Interrupt handlers نوع خاصی از نرم افزار بوده که بعنوان يک مترجم بين عناصر سخت افزاری و سيستم عامل ايفای وظيفه می نمايد.مثلا" زمانيکه شما کليدی را برروی صفحه کليد فعال می نمائيد، سيگنال مربوطه، برای Interrupt handler صفحه کليد ارسال شده تا از اين طريق به پردازنده اعلام گردد که کداميک از کليدهای صفحه کليد فعال شده اند. 3- آماده سازي ثبات ها و مديريت تغذيه (لازم به توضيح است که ثبات ها حافظه هاي بسيار کوچک و سريعي هستند که در داخل CPU قرار دارند و CPU به طور مستقيم به آنها دسترسي دارد) 4- انجام آزمايش خودکار سخت افزارها و نمايش تنظيمات سيستم. 5 تشخيص درايوی که سيستم می بايست از طريق آن راه اندازی Booting گردد. 6 - مقدار دهی اوليه برنامه مربوط به استقرار سيستم عامل در حافظه Bootstrap اولين چيزهايي که بعد از روشن نمودن رايانه مشاهده مي کنيم ناشي از اعمال بايوس است که هر يک مفاهيم خاصي دارند. مثل مقدار حافظه موجود بر روي سيستم ، مدل و نوع کارت گرافيکي و مادربرد ، سرعت CPU ، نوع ديسک سخت و.... گرداننده هاي وقفه ها ، قطعات نرم افزاري کوچکي هستند که مانند يک مترجم بين قطعات سخت افزاري و سيستم عامل عمل مي کنند. راه اندازهاي دستگاه ها نيز قطعات نرم افزاري ديگري هستند که سخت افزارهاي پايه از قبيل صفحه کليد و ماوس و ديسک هاي سخت و فلاپي درايو را شناسايي مي کنند. بعد از بارگذاري اين نرم افزارها و مقداردهي اوليه به ثباتها ، بايوس به بررسي سالم بودن کارت گرافيکي مي پردازد. اکثر کارتهاي گراٿيکي يک بايوس کوچک مخصوص به خود دارند که حافظه و پردازنده روي کارت گراٿيکي را آماده کار مي کند. در غير اين صورت معمولا در يک تراشه جداگانه روي مادربرد ، اطلاعات مربوط به راه انداز کارت گرافيکي قرار دارد که بايوس اطلاعات موجود در آن را بارگذاري مي کند. به روز رسانی بایوس بايوس در نوعي حافظه فقط خواندني ذخيره شده است ، تغيير آن کمي سخت تر از به روزرساني ديگر نرم افزارهاست. به همين منظور نياز به يک برنامه ارائه شده توسط شرکت سازنده نياز خواهيد داشت. بنابراين بايد تاريخ و نوع بايوس خود را هنگام راه اندازي سيستم بخوانيد و با مراجعه به سايت شرکت سازنده نرم افزار مربوطه را در صورت وجود دريافت کنيد و بعد از کپي کردن آن نرم افزار داخل فلاپي و راه اندازي سيستم توسط آن فلاپي ، عمل به روزرساني را انجام دهيد. براي انجام اين کار بايد خيلي مراقب باشيد و توجه کنيد که نرم افزار مورد استفاده شما دقيقا مربوط به نوع بايوس شما باشد و نه مدلهاي ديگر آن. در غير اين صورت ممکن است بايوس و در نتيجه آن سيستم شما از کار بيفتد و بلااستفاده شود. قفل بایوس را چگونه باز كنیم پرش زن ( jumper ) مخصوص بر روی بسیاری از تخته مدارها مادر ( motherboard ) پرش زنی به نام BIOS Reset Jumper وجود دارد كه گاهی به آن پرش زن « Clear CMOS» گفته می شود . این پرش زن حاوی سه پین ( سوزن ) است كه كلاهك پلاستیكی آن بر روی پینهای ۲ و ۳ می نشیند ( درون كلاهك پلاستیكی سیمی وجود دارد كه پینهای ۲ و ۳ را به هم وصل می كند ) . دفترچه تخته مدار مادر خود را بخوانید تا محل این پرش زن را بیابید . اگر دفترچه تخته مدار مادر را نداشتید ، این پرش زن ـ اگر موجود باشد ـ كنار باتری CMOS قرار دارد . اگر این پرش زن بر روی تخته مدار مادر كامپیوتر شما وجود داشت ، مراحل زیر را برای باز نشانی بایوس خود انجام دهید تا كلمه های عبور پاك شوند. اطمینان یابید كه كامپیوتر خاموش است . كابل برق كامپیوتر را از پشت كامپیوتر بیرون بكشید . ۳. در پوش جعبه كامپیوتر را باز كنید . ۴. كلاهك واقع بر روی پینهای ۲ و ۳ را بیرون بیاورید و آن را روی پینهای ۱ و ۲ قرار دهید. رابط برق كامپیوتر را دوباره وصل كنید . كامپیوتر را روشن كنید و به آن اجازه بدهید كه كاملاً بوت شود . مراحل خاموش كردن ( Shut Down ) سیستم عامل را انجام دهید . كامپیوتر را خاموش كنید و دوباره رابط برق را از پی سی جدا كنید . كلاهك پرش زن را از روی پینهای ۱ و ۲ بیرون بكشید و دوباره آن را روی پینهای ۲ و ۳ وصل كنید . در پوش جعبه كامپیوتر را ببندید و كابل برق كامپیوتر را وصل كنید . كامپیوتر را روشن كنید و مراحل دستیابی بایوس كامپیوتر خود را انجام دهید . حال باید بتوانید بدون نیاز به وارد كردن یك كلمهٔ عبور وارد بایوس سیستم خود شوید . خارج كردن باتری CMOS امروزه بسیاری از سازندگان تخته مدار مادر برای كم كردن هزیینه ها و ماندن در میدان رقابت ، پرش زن BlOS Reset را حذف كرده اند . اگر دیدید كه تخته مدار مادر كامپیوتر شما یكی از این نوع تخته مدار هاست ، می توانید مراحل زیر را برای بازنشانی بایوس خود انجام دهید . تخته مدار های مادر یك باتری كوچك خارج شدنی بر روی خود دارند كه به بایوس امكان می دهد حتی پس از خاموش شدن سیستم ، تنظیم های خود را حفظ كند . اگر روزی باتری CMOS خالی شود ، همه تنظیم های بایوس خود را از دست خواهید داد و مجبور خواهید شد كه یك باتری جدید به جای آن نصب و بایوس را از نو پیكربندی كنید . با این معلومات ، می توانید باتری CMOS را خارج و بایوس را وارد به بازنشانی به حال پیش گزیدهٔ كارخانه ای كنید . این كار همه كلمه های عبور میزان شده برای بایوس را پاك می كند ، و در نتیجه قادر خواهید بود كه به تنظیمهای بایوس دسترسی پیدا كنید . سیستم عامل را Shut Down و كامپیوتر را خاموش كنید . رابط برق كامپیوتر را از پشت پی سی بیرون بكشید . درپوش جعبه كامپیوتر را باز كنید . با احتیاط باتری CMOS را از شاسی باتری خارج كنید . اگر بیرون نمی آمد یا به نظر بیاید كه به شاسی لحیم شده است ، به روش سوم كه بعداً تحت بخش « اتصال كوتاه بایوس » می آید بروید . سی دقیقه صبر كنید . باتری CMOS را دوباره در شاسی باتری نصب كنید . ۷. درپوش جعبه كامپیوتر را ببندید . رابط برق كامپیوتر را در محل خود در پشت جعبه وصل كنید . . كامپیوتر را روشن كنید و مراحل دستیابی بایوس خود را انجام دهید حالا باید بتوانید بدون نیاز به كلمه عبور وارد بایوس شوید . اتصال كوتاه بایوس بعضی از سازندگان تخته مدار مادر ، باتری CMOS را به شاسی آن لحیم می كنند تا اتصالی مطمئن را برای تمام عمر تخته مدار مادر فراهم كنند . بنابراین ، لازم است كه از روش اتصال كوتاه بایوس برای پاك كردن كلمه عبور ذخیره شده در آن بهره بگیرید . این روش به یك تكه سیم نازك نیاز دارد . ممكن است مجبور شوید كه این روش را برای نیل به موفقیت یك یا دو بار تكرار كنید ، اما معمولاً همیشه روی همه تخته مدارهای مار كار ساز است . سیستم عامل را Shut Down و كامپیوتر را خاموش كنید . . رابط برق كامپیوتر را از پشت پی سی بیرون بكشید . درپوش جعبه كامپیوتر را باز كنید . یك سر سیم راروس شاسی باتری قرار دهید . دقت كنید كه سر سیم با خود باتری تماس پیدا نكند . سر دیگر سیم را روی پایه های بزرگترین دو تراشهٔ موجود بر روی تخته مدار مادر ( به جز تراشه ریز پردازنده یا CPU ) وصل كنید و حركت دهید . این رو تراشه بزرگ به تخته مدار مادر لحیم شده اند و پیدا كردن آنها باید راحت باشد . این كار را به آهستگی چند بار به مدت حدود دو دقیقه انجام دهید . در پوش جعبه كامپیوتر را ببندید . رابط برق كامپیوتر را در محل خود در پشت جعبه وصل كنید . كامپیوتر را روشن كنید و مراحل دستیابی بایوس خود را انجام دهید . حالا باید بتوانید بدون نیاز به كلمه عبور وارد بایوس شوید . - عوض كردن چيپ بايوس : 2- استفاده از جامپر ها: dipswitch CLEAR - CLEAR CMOS - CLR - CLRPWD - PASSWD - PASSWORD - PWD نصب كنن.اما بهترين راه اينه كه شما به دفترچه مادربوردتون يه سر بزنين و محل دقيقشو بيابين اگر هم بلد نيستين يا اين كه به دفتر چه مادربوردتون دسترسي ندارين به يك شركت كامپيوتري مراجعه كنين و يا دستگاهتون رو پيش يه آدم متخصص ببرين. 3- اتصال كوتاه بين پين هاي بايوس(اين روش به دليل خطرناك بودن براتون پيشنهاد نميكنم): از اين روش ميشه زماني استفاده كرد كه شما دقيقا بدونين كدام يك از سيمهاي خارج شده از بايوس وظيفه تخليه اطلاعات رو داره ، براي اين روش هم بايد كامپيوترتون بايد خاموش باشه.


خرید و دانلود بایوس چیست ؟

تاریخ و فرهنگ ایران 42ص


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 42
تاریخ تمدن ایران به وسیله آشنایی با تاریخ گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیكوتر ساخت. سرزمین كهن ایران كه از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است. ملتی كه تاریخ خود را نشناسد لاجرم محكوم به تكرار آن است. بسیاری از گذشتگان این سرزمین هركدام سعی در ساختن بنای فرهنگ و تمدن آن داشته اند و اگر ضعف و خطایی از آنها سرزده است باید مورد عبرت ما واقع شود تا از تكرار چنین اشتباهاتی جلوگیری كنیم. در واقع به وسیله آشنایی با تاریخ گذشته می توان حال را بهتر شناخت و آینده را نیكوتر ساخت. سرزمین كهن ایران كه از هزاران سال پیش نهال فرهنگ و تمدن را در خود بارور ساخته است سهم بسزایی در رشد و تحول انسان داشته است. سرزمینی كه زرتشت، فردوسی، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ذكریای رازی، ابوریحان بیرونی، سعدی، حافظ، امیركبیر و... از آن برخاسته اند و هركدام دانش و معرفت را به بشریت ارزانی داشته‌اند. تاریخ تمدن بیانگر نقش ارزنده ایرانیان در علوم وفنون است. این سرزمین نه فقط جنگاوران وجهانگیران را در خود جای داده است، بلكه اندیشه ورزان و خردمندانی بس بزرگ از آن برخاسته اند. سرزمینی با مردمانی كه یكتاپرستی را ازهزاران سال پیش آموخته اند، راستگویی و درستكاری رسم دیرینه شان و همواره «گفتار نیك، كردار نیك، پندار نیك » راهنمای آنان بوده است و برای رسیدن به این هدف ناگزیر از ریشه كن كردن زشتی و آلودگی بودند; چرا كه در محیطی كه جولانگاه فقر، فساد ودروغگویی باشد، مجال برای عمل كردن به چنین دستورالعمل الهی وجود نخواهد داشت. ایجاد فضای امن و آرام میسر نمی گردد، مگر آن كه به علم و دانایی میدان داده شود و این گونه بود كه از هزاران سال پیش نیاكان ما قدم در راه كسب علم و دانش نهادند و بدین ترتیب ایران تبدیل به مكانی برای

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود تاریخ و فرهنگ ایران 42ص

تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايرانفرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 138
به نام خدا تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران مقدمه : امروزه با توجه به نقش انکار ناپذیر و حساس ارتباطات در توسعه ملی جوامع و الزاماً  برنامه ریزی‌ها و سرمایه گذاری های کلان و قابل ملاحظه در این بخش وظیفه ی متولیان مخابرات کشور ، جنبه حیاتی و ملی به خود گرفته است . اهمیت اطلاعات و ایجاد حرکت جهانی برای رسیدن به اطلاعات و گذر از شکاف دیجیتالی ، کشورهای جهان سومی را برآن داشته تا تلاش خود را در سطح ملی برای همگانی شدن اطلاعات توسعه دهند . حوزه ی IT ،حوزه ی بسیارگسترده ای ست که مقوله های فنی و مهندسی مخابرات، رایانه، شبکه‌های اطلاع رسانی ، اینترنت،شهرها و پارک های اینترنتی و تمامی شؤون ارتباطی مخابراتی و اطلاعاتی را دربرمی گیرد.ازاین روی ، مخابرات ایران،درسال های اخیر،همپای دنیا ، گام های موثری دراین عرصه برداشته که سیاستگذاران این عرصه،کارنامه خوبی را ارائه نموده اند ، به گونه ای که تلاش بخش ارتباطات کشور نشان از یک توسعه ی قابل ملاحظه در برنامه های اول تا سوم و ادامه آن نیز در برنامه ی چهارم توسعه دارد .    سير تحول و توسعه ي مخابرات کشور در گذر زمان (سال 1236 لغايت 1385 )  مخابرات در ايران همچون ديگر نقاط جهان با نصب اولين خط تلگراف در سال 1236 هجري خورشيدي يعني چهارده سال بعد از موفقيت مورس ، بين تهران و چمن سلطانيه در نزديكي زنجان (اردوگاه تابستاني ناصرالدين شاه ) تحقق يافت . دو سال بعد خط تلگراف سلطانيه به سمت زنجان و تبريز و جلفا امتداد يافت و به شبكه ی تلگرافي روسيه پيوست . توسعه ی تلگراف بسياري از شهرها را سال به سال در نورديد ، تا اينكه ايران در سال 1248 به عضويت اتحاديه بين المللي تلگراف درآمد . اداره تلگراف در سال 1255 به وزارت تلگراف  ارتقاء يافت . مرحله ی دوم توسعه فناوري مخابرات با نصب تلفن آغاز مي شود . اگر چه اولين خط تلفن در حدود دوازده سال پس از اختراع آن ،

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود تاريخچه و سيرتحول مخابرات در ايران

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل 49ص


تعداد صفحه : 49
بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل مقدمه سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود . منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد . در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2 پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد . تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث " ديات " مورد بحث قرار داده اند ،


خرید و دانلود بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل 49ص

آموزش انرژی درمانی و هاله بینی(نویسنده محمد بابایی)

از دیدگاه وناکی، ذهن انسان مشابه میدانی از انرژی

energy healing and aura sight

 است که این توانایی را دارد که روی جسم تأثیر بگذارد. بر اساس این باور، شکل ظاهری یک فرد، نیازها و توناییهایش بر اساس این میدان تعیین می شوند که می‌توان آن را به قالبی تشبیه کرد که موجب تشکیل شکل نهایی بدن می شود. در حالت کلی‌، بیماری زمانی‌ اتفاق می‌افتد که این میدان ضعیف می شود. با انجام تمرینات وناکی، ما میتونیم این میدان را در بدن خود به حد نهایی خود احیا کنیم تا با القا کردن این انرژی در افراد دیگر، به وجود آنها طراوت و سلامتی‌ ببخشیم و موجب سلامتی‌، شادی و سرحالی آنان بشویم.


ماوراالطبیه و قدرتهای فرا طبیعی و فراانسانی از ابتدایی که حافظهی تاریخ به
یاد دارد، همیشه به دلایل مختلف مورد توجه انسانها بوده است و در راه این نوع
مسائل، انسانهای بیشماری عمر خود را هزینه کردهاند. این دسته از مسائل
همیشه برای انسانهای عادی در پردهای از ابهام و رمزآلودگی بوده و همیشه عده-
ی کثیری از مردم را به هیجان آورده است.

از آن زمان که جادوگر قبیله، به وسیلهی ضربات طبل، اوراد شفا بخش و دست
تسکین دهندهاش باعث دمیدن روحی دوباره در کالبد بیمار میشد، تا به امروز که
شاهد ادعای بعضی اشخاص مبنی بر ارسال امواج درمان بخش انرژی از طریق ماهواره!
هستیم، این سوال همیشه وجود داشته که آیا واقعاً انسان میتواند نیرویی
ماوراءالطبیعی داشته باشد؟
– نیرویی بزرگتر از توانایی های شناخته شده آدمی؟
– نیرویی که وی را قادر کند تا تمامی قوانین و نیروهای شناخته شده فیزیکی را در
اختیار بگیرد؟ و با آن بتواند کارهای خارقالعاده انجام دهد.
– یا بیماریهای لاعلاج را درمان کند؟

یا هر آنچه که میشنویم، در کتابها میخوانیم و در فیلمها میبینیم، افسانهای
بیش نیستند؟ و اگر چنین چیزی ممکن است، جنس این نیروی خارقالعاده چیست؟
آیا همهی انسانها میتوانند به آن دست یابند؟ یا اینکه فقط افرادی خاص هستند که
توانایی دستیابی به این نیرو را دارند؟
موضوعات مربوط به توانایی های انسان همیشه در هالهای از ابهام بوده، و شاید
تعداد آنهایی که چنین باوری دارند با تعداد کسانی که آن را رد میکنند برابری کنند.
ولی هیچکدام هم نتوانستهاند اعتقادشان را بر دیگری اثبات کنند. گاهی علم وجود این
نیرو را رد کرده، چون آن را با هیچکدام از ابزارهایی که داشته ردیابی نکرده، و گاهاً
افرادی بودند که سعی در اثبات آن کردهاند، ولی وقتی دقیقتر به چیزی که اثباتش
کردهاند مینگریم، میبینیم آن نیرویی نیست که بخواهیم آن را خارقالعاده بنامیم و
قدرت شفادهی داشته باشد! و در نهایت میتوان گفت که به روش علمی، هیچ اثباتی
برای وجود نیرویی ماورائی که سرچشمهاش خود انسان باشد و قادر به انجام کارهای
خارقالعاده باشد وجود ندارد. ولی دانشمندان و اندیشمندان بسیاری که علاقمند به
تحقیق در این زمینه بودهاند، هیچگاه وجود این نیرو را رد نکردهاند و تا جایی که
ابزارهایشان اجازه میداده به تحقیق و تفحس در این زمینه پرداختهاند. گروهی هم
هستند که این نیروی شفابخش را در زمرهی امواج الکترو مغناطیسی قرار میدهند،
ولی باز هم نمیدانند که یک شخص درمانگر چگونه میتواند آن را به طور ارادی در
مواقعی که لازم است ایجاد کند.

با توجه به سیر تکاملی علم میبینیم که، تاریخ همواره شاهد رویارویی و جدال
اندیشههای نو و کهنه، که یکی پس از دیگری نگرش و دیدگاه قدیمیتری را به کناری
زده، و خود بر جای آن نشسته، بوده است. دیدگاه علمی، دیدگاهی مبتنی بر تجربه و
آزمون و خطا است. علم با فرضیات سر و کار دارد و تا زمانی که شواهد تجربی، خلاف
آن فرضیات چیزی برای عرضه نداشته باشند، معتبر انگاشته میشوند.
انرژی درمانی از معقولههایی است که میتوان در آن تلاقی دیدگاه علمی، ضدعلمی
و شبهعلمی را به عیان مشاهده کرد، ولی با اینکه اثبات علم پسندی نشده، رد هم
نشده. بسیاری با چشمان خود اثر آن را دیدهاند، ولی هیچگاه مشخصاً ردیابی نشده…
حال به نظر شما آیا باید به چشمان خود اعتماد کنیم یا نکنیم؟
در این کتاب سعی شده در حد وسع و توان علمی و زمان در اختیار، دست به
شفافسازی این امور بزنیم تا با رفع جهل نسبت به امور فراطبیعی، بتوانید
حقیقت را از خرافه و یا فریب تمیز دهیم. و به پاسخ برخی از سوالات همیشگی تان

 

 


خرید و دانلود آموزش انرژی درمانی و هاله بینی

افزایش فالوور اینستاگرام