دانلود نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم اجرای سازه های بتنی با پاسخنامه تشریحی به تعداد 237 سوال در 68 صفحه به شکل wordدر این پروژه نمونه سوالات امتحانی تشریحی پایان ترم اجرای سازه های بتنی با پاسخنامه تشریحی به تعداد 237 سوال در 68 صفحه به شکل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر بیان شده است:

1-  بتن آرمه

2-  مواد تشکیل دهندة بتن

3-  کنترل کیفیت بتن

4-  آرماتور بندی

5-  قالب بندی

6-  ایمنی

7-  و بسیاری از موارد دیگر..............


خرید و دانلود دانلود نمونه سوالات  امتحانی تشریحی پایان ترم اجرای سازه های بتنی با پاسخنامه تشریحی  به تعداد 237 سوال در 68 صفحه  به شکل word

راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی...فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-کلیات تحقیق3

1-1-مقدمه3

1-2-اهداف تحقیق4

1-3-سئوالات تحقیق4

1-4-فرضیات تحقیق5

1-5-پیشینه و سابقه تحقیق5

1-6-روش تحقیق6

1-7-ساماندهی تحقیق6

فصل دوم:مفاهیم و کلیات

2- مفاهیم و کلیات9

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم9

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم9

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی11

مبحث دوم: عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم15

گفتار اول: عوامل جرم زا15

گفتار دوم: عوامل بازدارنده از وقوع جرم23

مبحث سوم: تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم28

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم30

گفتار دوم: تاریخچه پیشگیری از جرم37

گفتار سوم: انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن39

فصل سوم:پیشگیری غیر کیفری از جرم

3-پیشگیری غیر کیفری از جرم46

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی46

گفتار اول: مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی47

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی48

مبحث دوم: پیشگیری وضعی و مدل پزشکی53

گفتار اول: مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی55

گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار56

گفتار سوم: پیشگیری بر اساس مدل پزشکی60

مبحث سوم: نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم61

گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم61

گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی62

گفتار سوم: نقش سازمانهای غیر دولتی64

گفتار چهارم: مشارکت بخش خصوصی67

مبحث چهارم: رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم69

گفتار اول: جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام69

گفتار دوم: نقش امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم72

گفتار سوم: نقش مذاهب الهي در پيشگيري از وقوع جرم74

گفتار چهارم: پيشگيري از جرم از طريق آموزه هاي قرآني76

فصل چهارم: نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم

4- نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم86

مبحث اول : نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم86

گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت86

گفتار دوم : تدوين برنامه پيشگيري از جرم با اهداف و اولويت هاي مشخص92

گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت93

گفتار چهارم: آموزش همگانی و رسانه94

گفتار پنجم: ثبات و پاسخ گو بودن برنامه های پیشگیری از جرم95

مبحث دوم: نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم99

گفتار اول : پلیس100

گفتار دوم: دادستان102

گفتار سوم: رسانه ها109

گفتار چهارم : مدد کاری اجتماعی118

گفتار پنجم : فرهنگ و هنر122

گفتار ششم: خانواده126

گفتار هفتم: مردم130

نتیجه گیری133

منابع و آخذ136

چكيده

با توجه به ضرورت مقابله با مقوله جرم ضرورت دارد که برنامه های پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود و کشور ما با توجه به اینکه کشوری اسلامی است و دارای عقاید مذهبی می باشد، رویکردهای پیشگیری از جرم با افکار مذهبی و دینی شکل خواهد گرفت، و با توجه به اینکه اسلام دینی جامع و کامل می باشد لذا مقررات جزایی اسلام از انعطاف لازم برخوردار هستند و می توان با توجه به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده سعی در پیشگیری از وقوع جرایم کرد، توجه به آموزه هاي ديني در خصوص پيشگيري از جرم از اهميت بالايي براي نظام قضايي ما كه مبتني بر احكام اسلامي است برخوردار مي باشد. بي ترديد اقدامات پيشگيرانه از وقوع جرم و بزهكاري و انحراف و گمراهي از اصول قضايي اسلامي و سياست هاي جنايي اسلام، محسوب مي شود . اين اقدامات پيشگيرانه مجموعه اي از اقدامات و فعاليت هاي سازنده تربيتي ، آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را در بر مي گيرد، از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جرم از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد، پیشگیری کنشی «غیرکیفری» تدابیر و شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری در بیرون از نظام کیفری به کار می روند، با توجه به نتایج ضعیف پیشگیری کیفری در جلوگیری از وقوع جرایم در اثر تحمیل هزینه های مالی و نیروی انسانی که بر دولت وارد است، پیشگیری غیر کیفری مطمعناً کارسازتر است و با کنترل عوامل اجتماعی فردی را که در آینده ممکن است در آستانه بزهکاری قرار بگیرد با راهکارهای مناسب اجتماعی و غیر کیفری در مسیر زندگی قرار خواهد داد، بعضي از آموزه هاي اخلاقي كه مي تواند در پيشگيري از وقوع جرايم و انحرافات نقش داشته باشد، اشاره مي شود از جمله، توصيه و تشويق به رعايت تقوا، توصيه به عفو و گذشت، توصيه به انفاق، احسان و ايثار، توصيه به حسن ظن، وجوب نماز يا ذكر مستمر، وجوب روزه يا مجاهده با نفس، وجوب امر به معروف و نهي از منكر يا نظارت عمومي.

کلید واژه ها: بزهکار، جرم، پیشگیری، غیر کیفری، بزهکار، اسلام

 فصل اول:

1-کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

در پژوهش حاضر به بیان مختصر موضوعات کلیدی مطروحه در رهنمودهای حقوقدانان اسلام، برای همکاری و کمک فنی در حوزه پیشگیری از جرایم و ارائه رهنمودهایی برای پیشگیری از جرم، از نظر طراحی و اجرای سیاست های جامع پیشگیری ازجرم و ارتقا امنیت اجتماعی پرداخته خواهد شد. هر دو رهنمود، بر اهمیت رهبری دولت و مشارکت همه بخش های جامعه مدنی تاکید دارند. این رهنمودها، رویکردی چند بخشی از تعامل همه بخش های دولت و به صورت افقی بین بخش های دولت و جامعه مدنی را معرفی می کنند، رهنمودها بیانگر این شناخت کلی هستند که مسئولیت امنیت و ایمنی، مسئولیتی مشترک است و رویکردهای مقابله با جرم باید کنشی و آینده نگر باشد نه واکنشی و ارعابی. این رهنمود تأکید می کند که نظام عدالت کیفری رسمی، به تنهایی قادر به پیشگیری از جرم نیست و همکاری سیستم های رسمی و غیر رسمی برای ایجاد جامعه امن و عادلانه ضروری است.

علاوه بر این، این رهنمود مبتنی بر دانشی ارزشمند پیرامون کیفیت تعامل مؤثر جوامع در پیشگیری از جرم و درک ارزش گسترش سیاست ها و برنامه هایی است که بر مبنای اطلاعات عمیق و ارزیابی دقیق طراحی شوند.

این پژوهش به جای تکیه بر انواع برنامه های قابل اجرا، بر ابعاد پروسه گسترش برنامه ها و اقدامات پیشگیری راهبردی تکیه دارد. نمونه های قابل طرح زیادی از رویکردهای کشورهای مختلف در حل مسئله وجود دارد که چند نمونه از آنها برای تبیین این موضوع در این پژوهش آمده است. پس از بیست سال تجربه و اجرای پروژه های آزمایشی، نمونه های متعددی از سیاست های تأثیرگذار در دسترس است که می توانند اطلاعات و درس های مفیدی ارائه نمایند. موضوعات تحت پوشش برنامه ها و سیاست های مذکور تنوع گسترده ای دارند: پیشگیری از خشونت جوانان، بازگشت مجدد اطفال و جوانان به جامعه، پیشگیری از خشونت علیه زنان و ارتقا ایمنی آنها در فضاهای عمومی و منزل، پیشگیری از ورود به عنف به اماکن مسکونی و تجاری، سرقت، طراحی مسکن و فضاهای عمومی ایمن، و پیشگیری از قاچاق انسان ها و پیشگیرهای کیفری دیگر.

به لحاظ شرایط، تاریخ و قابلیت ها، کشورهای با درآمد زیاد، متوسط و کم، تفاوت های زیادی با هم دارند. بنابراین ضرورت دارد که برنامه راهبردی پیشگیری از جرم متناسب با زمینه های خاص ملی و محلی تنظیم شود. هر برنامه ای باید انعکاسی از نگرانی های شهروندان بوده و بر مبنای ظرفیت و منابع موجود، طراحی شود.

رویکردهای غیر کیفری پیشگیری از جرم از دیدگاه علمای اسلام و حقوقدانان، که دامنه گسترده ای برای مقابله با ریشه های اقتصادی و اجتماعی جرم و خشونت تا تقویت ظرفیت های جوامع محلی به منظور تغییر محیط برای بازداشتن مجرمین از ارتکاب جرم و ارتقا و افزایش احساس ایمنی، دارند. رویکرد کامل وجود ندارد، بنابراین راهبرد دقیق با ارزیابی و موازنه، گستره ای از رویکردها را برمیگزیند که می تواند پاسخی به مشکلات بزه و بزه دیدگی در کوتاه مدت و درازمدت ارائه کند. چنین راهبردی به نیاز تمام بخش های جامعه به گونه ای پاسخ می دهد که موجب حذف اقتصادی یا اجتماعی گروه های خاص نشده و احترام به حاکمیت قانون را ارتقا بخشد.

1-2-اهداف تحقیق

موضوع این تحقیق راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از وقوع جرم در حقوق اسلام است، با توجه به اینکه بعضاً راهکارهای کیفری بیش از آنکه مثبت واقع بشوند و باعث ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم باشند بعضاً خود جرم زا هستند و باید در پی ارائه راهکارهای غیر کیفری برای پیشگیری از وقوع جرم باشیم که در این تحقیق به این موارد پرداخته شد و از اهداف اصلی این پژوهش می باشد، و در ذیل به چند تا از اهداف این پژوهش می پردازیم:

- مطالعه و بررسی بیشتر مفهوم « جرم»

- بررسی و مطالعه راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در نظامهای حقوقی دنیا

- بررسی و مطالعه حقوق اسلامی و نشان دادن راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم

1-3-سئوالات تحقیق

1- ملاک و مبنای راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی کدامند؟

2- با توجه به اینکه قوانین جزایی ما عمدتاً مقتبس از احکام دین مبین اسلام می باشند، و این احکام در بسیاری از موارد ثابت ولایتغیر و ابدی هستند، آیا می توان ضمن رعایت اصول و مبانی حقوق اسلام ، به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه ، چه از بعد داخلی و چه از بعد بین المللی ، از برخی مقررات جرم زدایی یا کیفر زدایی نمود؟

3- راهکارهای غیر کیفری از جرم به چه عواملی بستگی دارند؟

4- رسانه های جمعی در چه شرایطی می توانند به عنوان یک راهکار غیر کیفری در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر باشند؟

1-4-فرضیات تحقیق

1- قوانین جزایی اسلام مانند سایر احکام آن به منظور سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت بوده و مطابق نیازهای واقعی بشر و در راستای حفظ ارزشهای والای انسانی وضع گردیده است.

2- از آنجایی که اسلام دینی کامل و جامع می باشد و به منظور اداره بشر و پاسخگویی به نیازهای همه ابناء بشر و در تمام تاریخ نازل گردیده است و از طرفی نیازهای انسان در بسیاری از موارد متفاوت می باشد و دچار تغییر و تحول خواهد شد ، لذا به نظر می رسد که مقررات جزایی اسلام به منظور هماهنگی با نیازهای روز جامعه از انعطاف لازم برخوردار باشد و ما بتوانیم با توسل به راهکارهایی که در خود احکام اسلام پیش بینی گردیده و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان و مکان مبادرت به کیفر زدایی از این مقررات بنمائیم.

3- جرم زدایی می تواند از تحول اعتقادات، آداب و رسوم یا ضرورتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای نشأت بگیرد.

4- با توجه به گستردگی رسانه ها ی دسته جمعی در جوامع امروزی، رسانه ها یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرم می باشند و می توانند نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم داشته باشند.

1-5-پیشینه و سابقه تحقیق

درخصوص موضوع پژوهش،چندمورد رساله،مقاله وكتاب در سالهاي اخير به رشته تحرير درآمده كه البته بررسی و توصیف آنچنان که در این پژوهش بیان شده است، پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است.

1- قناد، آقاجانی، (1385) ، در آمدی بر بررسی تطبیقی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه معتزله و دیگر فرق اسلامی در مجله تخصصی کلام اسلامی، شماره شصت.

2- گرجی، ابوالقاسم، (1385 ، « حقوق جزای عمومی اسلام» مجله حقوق تطبیقی شماره 6.

3- ابوالحسنی، سعید، (1381)، « بررسی راهکارهای کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران» ، در پایان نامه کارشناسی ارشد.

4- مارک آنسل ، دفاع اجتماعی ، ترجمه دکتر محمد آشوری و دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، چاپ سوم، 1375.

5- ژان پیناتل، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی» ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، فصلنامه حق دفتر ششم ،1365.

6- سزاربکاریا، رساله جرایم و مجازاتها ، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی ، چاپ چهارم،1380 .

7- ریموند گسن ، مقدمه ای بر جرم شناسی ، ترجمه مهدی کی نیا، 1370.

1-6-روش تحقیق

این پژوهش به صورت میدانی انجام شده و با توجه به عنوان تحقیق که نیاز به جمع آوری پرسشنامه داشت سعی بر این کار شده و در بعضی موارد همانند سایر تحقیقات علوم انسانی از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شده. همچنین با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع، مقالات و نشریات بی شماری در سایتهای اینترنتی موجود بود که از آنها در موارد مشابه استفاده گردید است

1-7-ساماندهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است فصل اول شامل سه مبحث و هفت گفتار به تعریف جرم و اشکال آن و جرم شناسی و اشکال مختلف آن و بیان عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم و تاریخچه و مفهوم پیشگیری از جرم پرداخته و همچنین به انواع روشهای پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن پرداخته شد، و فصل دوم در پنج مبحث و هفده گفتار به بحث پیشگیری غیر کیفری از جرم، از جمله پیشگیری اجتماعی از جرم، پیشگیری وضعی و به نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم پرداخته و همچنین به رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم و راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرم در محیط سایبری پرداخته شد و فصل سوم این پژوهش در دو مبحث و سیزده گفتار، نقش دولت و سیاستهای آن در پیشگیری از جرم و ارائه راهکارها و برنامه های آن و بیان نقش نهادهای دولتی و مردمی در پیشگیری غیر کیفری از جرم را بیان کرده.

aleaf cinberg


خرید و دانلود راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی...

مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها...فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول: مقدمه و پیشینه..

1-1مقدمه:. 2

1-2 کشف رادیو اکتیویته... 2

1-2-1رادیواکتیویته...2

1-2-2واحد های اکتیویته.. 3

1-2-3واپاشی.... 4

1-2-4برهمکنش تابش با ماده................................. 4

1-2-5خواص نوترونهای آزاد.................................. 5

1-2-5-1تقسیم بندی نوترونها از لحاظ انرژی.................. 6

1-2-5-2 برهمکنش نوترون با ماده............................ 6

1-2-5-3 فعالسازي نوتروني.................................. 7

1-2-6پرتوγ (Gamma ray).................................... 7

1-2-6-1برهمکنش گاما با ماده............................... 8

1-2-6-1-1 اثر فوتوالكتريك................................. 9

1-2-6-1-2 اثركامپتون...................................... 10

1-2-6-1-3 تولید جفت یون................................... 11

1-2-6-2 تابش دهی گاما و تولید ساختارهای شیمیایی جدید...... 12

1-3 پیشرانه ها:........................................... 13

1-3-1 کلیات............................................... 13

1-3-2 خصوصيات پیشرانه جامد................................ 15

1-4 تعریف واکنش های حالت جامد............................. 18

1-4-1 سینتیک واکنش های حالت جامد.......................... 18

1-4-2 قوانین سرعت در سینتیک حالت جامد..................... 19

1-4-2-1مدلها و مکانیسم ها در سینتیک حالت جامد............. 22

1-4-2-1-1 طبقه بندی مدلها................................. 22

1-4-2-1-2طبقه بندی و استخراج مدلها بر اساس مفروضات مکانیسمی24

1-5 روشهای بررسی سینتیک حالت جامد......................... 25

1-5-1روشهای تجربی......................................... 25

1-5-1-1 روشهای همدما...................................... 26

1-5-1-2روشهای غیرهمدما.................................... 26

1-5-2روشهای محاسباتی...................................... 28

1-5-2-1روشهای وابسته به مدل............................... 28

1-5-2-2روشهای مستقل از مدل................................ 30

1- 6 تغییر انرژی فعالسازی با پیشرفت واکنش................. 32

1-6-1 تغییرات حقیقی انرژی فعالسازی........................ 32

1-6-1-1 واکنش های بنیادی.................................. 32

1-6-1-2 واکنش های پیچیده.................................. 32

1-6-2 تغییرات تصنعی در انرژی فعالسازی..................... 33

1-7 پیش بینی طول عمر...................................... 33

1- 8 مقدمه ای بر روش های آنالیز حرارتی.................... 34

1-8-1تاریخچه روش های آنالیز حرارتی........................ 34

1-8-2کاربرد ها............................................ 34

فصل دوم مواد و روش کار....................................

2-1 تکنیک ها:............................................. 36

2-2 مواد مصرفی:........................................... 36

2-3 دستگاه ها:............................................ 36

2-4 نرم افزارهای مورد استفاده:............................ 36

فصل سوم: بحث و نتایج......................................

3-1 مطالعه حرارتی K25:................................... 38

3- 1-1نمودارهای DSC نمونه های مورد آزمایش................. 38

3-1-2پیشرفت واکنش......................................... 40

3-1-3سرعت واکنش........................................... 41

3-1-4سرعت واکنش برحسب پیشرفت واکنش........................ 42

3-1-5تحلیل داده های حرارتی با روش کیسینجر................. 43

3-1-6تعیین پارامترهای سه گانه ی سینتیکی................... 46

3-1-7تغییرات Ea با پیشرفت واکنش........................... 48

3-1-8نمودارهای اثر جبرانی................................. 49

3-1-9محاسبه بستگی Ea به α................................ 50

3-1-10تعیین طول عمر پیشرانه K25........................... 51

3-2مطالعه حرارتیK30....................................... 52

3-2-1نمودار DSC پیشرانه K30............................... 52

3-2-2پیشرفت واکنش......................................... 53

3-2- 3 سرعت واکنش......................................... 54

3-2-4سرعت واکنش برحسب پیشرفت واکنش........................ 55

3-2-5تحلیل داده های حرارتی با معادله کیسینجر.............. 56

3-2-6تعیین پارامترهای سه گانه ی سینتیکی................... 58

3-2-7تغییرات Ea با پیشرفت واکنش........................... 60

3-2-8نمودارهای اثر جبرانی:................................ 62

3-2-9محاسبه بستگی Ea به α................................ 63

3-2-10 پیش بینی طول عمر پیشرانه.......................... 63

3-3نتیجه گیری:............................................ 65

3-4پیشنهادات:............................................. 66

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل ‏1‑1 اثر فتوالکتریک.................................. 10

شکل ‏1‑2 اثر کامپتون....................................... 11

شکل ‏1‑3 تولید زوج یون..................................... 12

شکل ‏1‑4: مکانهای انجام واکنش در فاز همگن (الف) و فاز غیرهمگن (ب) 19

شکل ‏1‑5: تبدیل پارامترهای اندازه گیری جرم در TGA(الف) و شار گرمایی در (DSC) (ب) به کسر تبدیل (ج)............................... 21

شکل ‏1‑6 نمودارهای α-tصعودی (الف)، نزولی(ب)،سیگموئیدی(ج) و خطی(د) در بررسی های همدما........................................... 23

شکل ‏1‑7 نمودارهای dα/dt صعودی (الف)،نزولی (ب)،سیگموئیدی(ج) و خطی (د) در بررسی های همدما........................................... 23

شکل ‏1‑8 : نمایش شماتیک منحنی های هم دما، T7<T6<T5<T4<T3<T2<T1 26

شکل ‏1‑9 نمونه ای از نمودار DSC با چندین حالت تغییر فاز.... 35

شکل ‏2‑1: نرم افزارهای استفاده شده......................... 37

شکل ‏3‑1: نمودار DSC تخریب K25 سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) ......................... 39

شکل ‏3‑2: نمودارDSC تخریب حرارتی سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای K25 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما(چپ)................................ 39

شکل ‏3‑3: نمودارپیشرفت واکنش(α-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK25.......................................................... 40

شکل ‏3‑4: نمودارپیشرفت واکنش(α-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK25 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما(چپ)......... 40

شکل ‏3‑5: نمودار سرعت واکنش(dα/dt-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK25.......................................................... 41

شکل ‏3‑6: نمودار سرعت واکنش(dα/dt-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK25 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما(چپ)......... 41

شکل ‏3‑7: نمودار سرعت واکنش بر حسب پیشرفت واکنش (dα/dt-α)در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK25................................................. 42

شکل ‏3‑8: نمودار سرعت واکنش بر حسب پیشرفت واکنش (dα/dt-α) در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK25 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما(چپ)42

شکل ‏3‑9:نمودار محاسبه انرژی فعالسازی به روش کیسینجر K25... 43

شکل ‏3‑10: نمودار محاسبه انرژی فعالسازی به روش کیسینجر K25 تحت تابش نوترون گرمایی............................................. 44

شکل ‏3‑11: نمودار محاسبه انرژی فعالسازی به روش کیسینجر K25 تحت تابش گاما.......................................................... 45

شکل ‏3‑12 نمودارهای خطی روش کوتس – ردفرن با مدلهای مختلف در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتی K25................................................ 46

شکل ‏3‑13: نمودارهای خطی روش کوتس – ردفرن با مدلهای مختلف در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتی K25 تحت تابش نوترون گرمایی......................... 47

شکل ‏3‑14: نمودارهای خطی روش کوتس – ردفرن با مدلهای مختلف در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتی K25 تحت تابش گاما.................................. 47

شکل ‏3‑15: نمودار تغییرات Ea (قرمز)و LnfA (آبی) بر حسب α برای K25 با استفاده از روش فریدمن..................................... 48

شکل ‏3‑16: نمودار تغییرات Ea (قرمز)و LnfA (آبی) بر حسب α برایK25تحت تابش نوترون گرمایی(راست) و گاما(چپ) با استفاده از روش فریدمن... 49

شکل ‏3‑17: وجود اثر جبرانی با استفاده از روش فریدمن در تخریب حرارتی K25.......................................................... 49

شکل ‏3‑18:وجود اثر جبرانی با استفاده از روش فریدمن در تخریب حرارتی K25تحت تابش نوترون گرمایی(راست)-گاما(چپ).................. 50

شکل ‏3‑19: نمودارDSC تخریب حرارتی سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای K30................. 52

شکل ‏3‑20: نمودارDSC تخریب حرارتی سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای K30 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما(چپ)................................ 52

شکل ‏3‑21: نمودارپیشرفت واکنش(α-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK30.......................................................... 53

شکل ‏3‑22: نمودارپیشرفت واکنش(α-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK30 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما(چپ)......... 53

شکل ‏3‑23: نمودار سرعت واکنش(dα/dt-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK30.......................................................... 54

شکل ‏3‑24: نمودار سرعت واکنش(dα/dt-T) بر حسب دما در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK30 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما(چپ)......... 54

شکل ‏3‑25: نمودار سرعت واکنش بر حسب پیشرفت واکنش (dα/dt-α) در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK30................................................. 55

شکل ‏3‑26: نمودار سرعت واکنش بر حسب پیشرفت واکنش (dα/dt-α) در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتیK30 تحت تابش نوترون گرمایی (راست)، تحت تابش گاما(چپ)55

شکل ‏3‑27: نمودار برای محاسبه انرژی فعالسازی به روش کیسینجر K3056

شکل ‏3‑28: نمودار برای محاسبه انرژی فعالسازی به روش کیسینجر K30 تحت تابش نوترون گرمایی............................................. 57

شکل ‏3‑29: نمودار برای محاسبه انرژی فعالسازی به روش کیسینجر K30 تحت تابش گاما...................................................... 58

شکل ‏3‑30: نمودارهای خطی روش کوتس – ردفرن با مدلهای مختلف در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتی K30................................................ 59

شکل ‏3‑31: نمودارهای خطی روش کوتس – ردفرن با مدلهای مختلف در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتی K30 تحت تابش نوترون گرمایی......................... 59

شکل ‏3‑32: نمودارهای خطی روش کوتس – ردفرن با مدلهای مختلف در سرعتهای حرارت دهی 10(آبی)-15(سبز)-20(قرمز)-25(زرد)-30(مشکی) برای تخریب حرارتی K30 تحت تابش گاما.................................. 60

شکل ‏3‑33: نمودار تغییرات Ea (قرمز)و LnfA (آبی) بر حسب α برای K30 با استفاده از روش فریدمن..................................... 61

شکل ‏3‑34: نمودار تغییرات Ea (قرمز)و LnfA (آبی) بر حسب α برای K30 تحت تابش نوترون گرمایی(راست) و گاما(چپ) با استفاده از روش فریدمن 61

شکل ‏3‑35: وجود اثر جبرانی با استفاده از روش فریدمن در تخریب حرارتیK30.......................................................... 62

شکل ‏3‑36: وجود اثر جبرانی با استفاده از روش فریدمن در تخریب حرارتیK30تحت تابش نوترون گرمایی(راست)-گاما(چپ).................. 62

 فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول ‏1‑1: مدلهای مختلف سینتیک حالت جامد................... 25

جدول ‏3‑1: نتایج محاسبات به روش کیسینجرK25................. 43

جدول ‏3‑2: نتایج محاسبات به روش کیسینجر K25 تحت تابش نوترون گرمایی 44

جدول ‏3‑3 : نتایج محاسبات به روش کیسینجر K25 تحت تابش گاما. 45

جدول ‏3‑4: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنش K2550

جدول ‏3‑5: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنشK25تحت تابش نوترون گرمایی............................................. 50

جدول ‏3‑6: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنشK25 تحت تابش گاما...................................................... 50

جدول ‏3‑7 پارامترهای سینتیکیK25 با استفاده از روشASTM..... 51

جدول ‏3‑8 پارامترهای سینتیکی K25 تحت تابش نوترون گرمایی با استفاده از روش ASTM................................................. 51

جدول ‏3‑9 پارامترهای سینتیکی K25 تحت تابش گاما با استفاده از روش ASTM.......................................................... 51

جدول ‏3‑10 نتایج محاسبات به روش کیسینجرK30................. 56

جدول ‏3‑11 نتایج محاسبات به روش کیسینجرK30 تحت تابش نوترون گرمایی 57

جدول ‏3‑12 نتایج محاسبات به روش کیسینجرK30تحت تابش گاما.... 58

جدول ‏3‑13: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنشK3063

جدول ‏3‑14: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنشK30تحت تابش نوترون گرمایی............................................. 63

جدول ‏3‑15: محاسبه بستگی انرژی فعالسازی به درجه پیشرفت واکنشK30 تحت تابش گاما...................................................... 63

جدول ‏3‑16: پارامترهای سینتیکیK30: با استفاده از روشASTM.. 63

جدول ‏3‑17 پارامترهای سینتیکیK30 تحت تابش نوترون گرمایی با استفاده از روش ASTM................................................. 64

جدول ‏3‑18 پارامترهای سینتیکیK30 تحت تابش گاما با استفاده از روش ASTM.......................................................... 64

 چكيده

در این پروژه اثر تابش نوترون گرمایی و گاما بر روی سینتیک تخریب حرارتی پیشرانه های K25 وK30 مورد مطالعه قرار گرفته است.به منظور مطالعه خواص حرارتی ترکیب مورد نظر از تکنیک آنالیز حرارتی DSCو TGA استفاده گردید. پارامتر­های سینتیک حرارتی این ماده بر اساس روشهای کیسینجر، فریدمن، کوتس ردفرن و ازاوا- فیلین- وال تعیین و بررسی شده است.نتایج حاصله نشان میدهد که انرژی فعالسازی و فاکتور فرکانس پیشرانه های فوق الذکر در اثر تابش دهی نوترون گرمایی و گاما تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.به کمک روش فریدمن بستگی انرژی فعالسازی و حاصلضرب فاکتور فرکانس در مدل واکنش با کسر تبدیل بدست آمده ، و اثر جبرانی به وضوح مشاهده گردید و در نهایت تک مکانیسم بودن تخریب تایید شد بر اساس محاسبات انجام یافته طول عمر پیشرانه های فوق الذکر در اثر تابش های اعمالی تغییر چشمگیری داشته است.

 واژه‌ هاي كليدي:

تابش نوترون، گاما، آنالیز حرارتی، پارامترهای سینتیک حرارتی

  فصل اول:

مقدمه و پیشینه

1-1 مقدمه:

حساسیت، پایداری و سمیت سه فاکتور اصلی ایمنی هستند که باید در انتخاب ماده منفجره برای کاربردهای خاص در نظر گرفته شود، بطور کلی پیشرانه ها می توانند در طول انبارش تحت تاثیر فرآیند های فیزیکی و شیمیایی گوناگون قرار گیرند تحت این فرآیندها ممکن است که خصوصیات این مواد بطور تدریجی تغییر کند.

همچنین پیشرانه هایی که در تکنولوژی هایی از قبیل نیروگاه های هسته ای، فضاپیماها و ... استفاده می شوند مرتباً تحت تابش پرتوهای مختلف قرار می گیرند و تغییر خواص حرارتی آنها عاملی برای محدود نمودن طول عمر و کارایی پیشرانه هاست. با تعیین پارامترهای سه گانه سینتیکی و طول عمر پیشرانه ها تحت تابش های هسته ای نوترون گرمایی و گاما می توان اثر این تابش ها را برروی کارایی و عملکرد پیشرانه مورد نظر پیش بینی نمود.

1-2 کشف رادیو اکتیویته

قبل از ارائه مدل هایزنبرگی هسته مطالعه روی اتم بسیار رواج داشت. بکرل[1]در ضمن مطالعه خواص فلورسانی و فسفرسانی[2]املاح مختلف، خاصیت جدیدی در املاح اورانیوم مشاهده کرد که آن تابش مربوط به املاح تهیج شده بوسیله نور نبود. وی دریافت نمک های اورانیومی که ماهها دور از اشعه تهیج کننده قرار داشتند هنوز اشعه نافذی را از خود تابش می کنند، بدون آنکه کاهش محسوسی در شدت آنها دیده شود. [1]

بکرل تشابه این تابش را با اشعه X درک نمود و دریافت که تابش املاح اورانیومی ناشی از خواص فلورسانی ماده نبوده بلکه منشا آن فلز اورانیوم است. چنین خاصیت تشعشع خودبخودی اجسام رادیواکتیویته نامیده شد. عناصری که چنین خاصیتی دارند را عنصر رادیواکتیو می نامند. بررسی تفضیلی خواص مختلف این تشعشع نظیر قدرت نفوذ و یونیزاسیون نشان میدهد :

چهار نوع تابش اصلی وجود دارد

ذرات α: دارای بار مثبت(2واحد) و جرم 4U هستند.

ذرات β : دارای بار منفی (1واحد) و جرم قابل صرف نظر هستند.

پرتو γ : فاقد بار و جرم هستند.

نوترون ها: دارای بار نیستند اما جرمی معادل 1U دارند.

1-2-1 رادیواکتیویته

مواد رادیواکتیو از اتم های ناپایدار تشکیل می شوند که تجزیه شده و انرژی سطح بالایی به نام تابش رادیواکتیو آزاد می کنند. این اتم ها نهایتا عنصر جدیدی را تشکیل می دهند. این خاصیت را که ایزوتوپ های ناپایدار اتم ها ذراتی از خود گسیل می کنند، خاصیت رادیواکتیویته می گویند. قسمت قابل توجهی از تفاوت انرژی هسته دختر و هسته مادر در تجزیه رادیواکتیو، بصورت اشعه در طول تجزیه تابش می شود.[2]

در اغلب تجزیه ها محصولات بوجود آمده در تراز تحریکی بوده و ضمن انتقال به تراز پایدار اشعه گاما را گسیل می کنند. در تجزیه جذب الکترونی فقط دو محصول وجود دارد (نوترینو و هسته دختر) و بنابراین توزیع انرژی نوترینو پیوسته نخواهد بود. به هر حال، انرژی بستگی الکترون بر حسب اینکه الکترون متعلق به کدام لایه الکترونی است، متفاوت می باشد. برای هر انرژی بستگی، نوترینویی با انرژی معین تابش می شود، بنابراین طیف انرژی نوترینو ناپیوسته می باشد. جذب یک الکترون، جای خالی در لایه اتمی ایجاد می کند و وقتی پر شود یک فوتون ایکس مشخصه تابش خواهد شد. آشکارسازی این اشعه ایکس مشخصه از اتم دختر، یکی از راه های تعیین جذب الکترونی است.

1-2-2

تعدادفروپاشی

1 ثانیه

واحد های اکتیویته

میزان تابش

برای بیان میزان تابش یک عنصر از واژه های اکتیویته استفاده می شود که به معنی تعداد واپاشی یک عنصر در یک ثانیه از یک نمونه هسته رادیواکتیو می باشد که به افتخار هنری بکرل، واحد آن بکرل(Bq) است. بنابراین یک واپاشی در هر ثانیه برابر با یک بکرل است.

واحد قدیمی تر، کوری( Ci ) است که به یاد پیر و ماری کوری نامگذاری شده است. یک کوری تقریبا برابر با اکتیویته یا فعالیت، یک گرم رادیوم و معادل با بکرل می باشد. (1Ci = 3.7×1010 Bq)

اکتیویته تنها به تعداد واپاشی ها در یک ثانیه مربوط است و به نوع واپاشی، انرژی فرآورده های محصول واپاشی و یا تاثیرات بیولوژیکی تابش بستگی پیدا نمی کند، در یک جرم ثابت از مواد رادیو اکتیو ، مقدار اکتیویته آنبا گذشت زمان تغییر می کند.

شدت تابش

از آنجا که اندازه گیری قدرت یک منبع رادیو اکتیو بر اساس اکتیویته آن سخت است، یعنی اندازه گیری تعدادی از اتم ها که فروپاشی کرده و تابش در یک ثانیه منتشر می کنند، بنابراین قدرت یک منبع را اغلب براساس شدت آن بیان می کنند. اندازه گیری شدت یک منبع یعنی نمونه برداری از تعداد فوتون ساطع شده از منبع در بعضی از دوره زمانی خاص است، که به طور مستقیم به تعداد واپاشی ها در مدت زمان مشابه (اکتیویته) مربوط می شود.

شدت تابش، میزان عبور انرژی از یک ناحیه مفروض عمود بر جهت تابش در یک واحد زمانی معین است.شدت یک منبع اشعه ایکس یا اشعه گاما به راحتی می تواند با آشکارساز مناسب اندازه گیری شود.یک راه برای اندازه گیری شدت اشعه ایکس یا اشعه گاما این است که مقدار یونیزاسیون آنها در هوا را اندازه گیری می کنند.

رونتگن (R) واحد اندازه گیری شدت تابشاشعه x و یا اشعه گاما است و به عنوان شدت تابش مورد نیاز برای تولید و یونیزاسیون 0.000258 کولن در هر کیلوگرم از هوا در دمای صفر درجه سانتی گراد و فشار اتمسفر تعریف شده است. این واحد یکی از واحد های استاندارد برای دوزیمتری تابش است. اما برای آلفا، بتا، و یا انتشار ذرات دیگر قابل استفاده نیست و نمی تواند به درستی پیش بینی اثرات بافتی اشعه گاما با انرژی بسیار بالا را نماید. رونتگن به طور عمده برای کالیبراسیون ماشین آلات xray استفاده می شود.

 دوز جذب شده

دوز جذب شده ( تحت عنوان مجموع دوز یونیزه کننده TID) برابر میزان انرژی جذب شده در واحد جرم یک ماده توسط پرتو یونیزان می باشد. این معادل است با ژول در کیلوگرم که در سیستم SI برحسب گری[3] (GY)، یا در سیستم قدیمی CGS بر حسب واحد راد(rad) بیان می شود.(1 گری برابر 100 راد است).

1-2-3 واپاشی

یک هسته برانگیخته همواره می تواند با گسیل تابش الکترومغناطیسی یا تبدیل داخلی به حالت کم انرژی تر وا بپاشد. در ساده ترین حالت که در آن هر دو تراز مورد نظر حالت های تک پروتونی هستند. واپاشی شامل گذار پروتون از تراز بالاتر به تراز پایین تر است که مشابه گذار یک الکترون برانگیخته در یک اتم از یک تراز بالاتر به یک تراز پایین تر است که با گسیل امواج الکترومغناطیسی یا بیرون انداختن الکترون اوژه[4] همراه است. اما بطور کلی حالت های هسته ای حالت های تک ذره ای نیستند یعنی در خلال واپاشی گاما آرایش نوکلئون ها به طرز پیچیده ای دگرگون می شود.

جنبه های اساسی گسیل امواج الکترومغناطیسی را می توان به کمک مفاهیم کلاسیک و بر پایه ی معادلات ماکسول درک کرد ولی توجیه جزئیات دقیقتر آن به کمک مکانیک کوانتومی میسر است. اختلاف بین تکانه های زاویه ای و پاریته های نسبی حالت های هسته ای شرکت کننده در گذار نقش قاطعی در تعیین احتمال بازی می کنند. [3]

1-2-4 برهمکنش تابش با ماده

هر نوع تابش قادر است به مدت نامعینی در درون یک خلاء کامل در حرکت باشد، به شرط آنکه وانپاشد اتلاف انرژی تابش میتواند تنها از راه برهمکنش آن با یک گاز، یک مایع یا یک جامد ضمن عبور از درون آنها صورت بگیرد تنها در طول فرآیند برهمکنش با ماده است که می توان نوع تابش را تشخیص داده و شدت و انرژی آنرا اندازه گرفت، نوع برهمکنشی که در طول آن انرژی تلف میشود بستگی به نوع تابش دارد .

تابش با ماده به 5 حالت اساسی برهمکنش می کند:

یونیزاسیون، انتقال انرژی جنبشی، برانگیختگی مولکولی و اتمی، واکنش های هسته ای و فرآیندهای تشعشعی.

یونیزاسیون: یونیزاسیون عبارتست از جدا نمودن یک الکترون اتمی از یک اتم جذب کننده برای تشکیل یک جفت یون حاوی یک الکترون منفی و یک یون مثبت با جرم بالاتر، یونیزاسیون اولیه مستقیما بوسیله تشعشع فرودی شروع میشود. یونیزاسیون ثانویه متعاقباً بوسیله یون های تولید شده در پدیده یونیزاسیون اولیه بوجود می آیند. مقدار انرژی مورد نیاز برای تشکیل یک جفت یون بسته به نوع ماده جذب کننده تغییر میکند.

انتقال انرژی جنبشی : انتقالات انرژی جنبشی بر همکنش هایی هستند که انرژی را بیشتر از مقدار مورد نیاز برای تشکیل جفت به جفت یون می رسانند. انتقالات انرژی جنبشی همچنین ممکن است به دلیل برخوردهای الاستیک بین تشعشع ورودی و هسته های جذب کننده رخ دهد.

برانگیختگی مولکولی و اتمی: برانگیختگی مولکولی و برانگیختگی اتمی حالت های برهمکنشی هستند که ممکن است حتی زمانیکه انرژی انتقال یافته کمتر از انرژی یونیزاسیون جذب کننده باشد نیز رخ دهد. با برگشتن الکترونهای اتمی به ترازهای انرژی پایین تر، اشعه ایکس و الکترونهای اوژه منتشر میشوند، برانگیختگی مولکولی در حین فرایندهای انتقالی، چرخشی و ارتعاشی و نیز در حین برانگیختگی الکترونی رخ میدهد. انرژی برانگیختگی مولکولی در حقیقت بوسیله شکستن پیوند، لومینانس یا ایجاد حرارت پراکنده میشود.

واکنش های هسته ای : واکنشهای هسته ای تشعشعات ورودی، هسته های اتم های جذب کننده می توانند حالت های مهمی از برهمکنش باشند. این امر مخصوصا برای ذرات باردار و نوترونها با انرژی بالا صحیح است.

فرآیندهای تشعشعی : فرآیندهایی هستند که در آنها انرژی الکترومغناطیسی از طریق کند شدن ذرات با انرژی بالا آزاد می شود. این فرآیندهای مورد نظر عبارتند از: تولید تشعشع چرنکوف[5] و تولید تابش ترمزی. [3]

1-2-5 خواص نوترونهای آزاد

نوترونها ذرات خنثی بوده و در هسته وجود دارند. این ذرات در سال 1932 توسط چادویک[6] کشف گردیدند. نوترونها بار الکتریکی ندارند و جرمشان کمی زیادتر از جرم پروتون است. در حالیکه نوترون آزاد با نیمه عمری برابر دقیقه به پروتون تجزیه می شود.

[1] Becquerel

[2] فسفرسانس و فلوئورسانس پدیده هایی هستند که در آنها یک ماده خاص که به طور عام به آن فسفر گفته میشود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئی یا غیرمرئی یا حرارت، تحریک شده و این انرژی را در خود ذخیره میکند و سپس آنرا به صورت طیفی از امواج مرئی در طول مدت زمانی منتشر می کند در فسفرسانس تحریک طولانی تر و تشعشع طولانی تری داریم و در فلوئورسانس تحریک کوتاه تر و تشعشع کوتاه تری داریم.

[3] GRAY

[4] Auger Electron

اثر اوژه به فرآیند بدون تابشی گفته می شود که در آن اتم یا یونی که پیشاپیش با از دست دادن یکی از الکترون های پوسته داخلی یونیده شده است و جای خالی پوسته ی داخلی را با یک الکترون پوسته ی خارجی پر میکند و همزمان یکی دیگر از الکترون های پوسته ی خارجی را به بیرون می فرستد. الکترون آزاد حاصل از فرآیند اخیر، الکترون اوژه نامیده می شود.

[5] Cherenkov Radiation

[6] James chadwick


خرید و دانلود مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها...

جذب سرمايه خارجي در ايران 12ص


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 12
جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار گرفته شود. علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگيري فن آوري هاي نوين منجر بشود. در ايران براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان تاكنون تلاش هاي بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني اندك است. مقاله سرمايه گذاري خارجي در ايران بررسي اجمالي از روند سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته است. سرمايه را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچك ترين تكاني جابه جا مي شود يا آن را پرنده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد. اين «پرنده گريز پا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند وگاه گفته مي شود كه سرمايه«وطن» نمي شناسد. سرمايه در معناي وسيع كلمه، كالاي اقتصادي است كه بالقوه يا بالفعل مولد كالاي اقتصادي ديگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. اين موارد را مي توان به سرمايه خارجي نيز تسري داد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انواع سرمايه خارجي را چنين شمرده است:(۱) الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده است. ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه. ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي باشد كه به آن


خرید و دانلود جذب سرمايه خارجي در ايران 12ص

بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل ...چکیده:

در این پایان نامه خواص نوری و مشخصه نگاری لایه­های نازک نیمرسانای نانو بلور NiSeمورد برسی قرار گرفته است. لايه­هاي نازك نانو ذرات سلنید نیکل بر روي زير لايه­هاي شيشه­اي با استفاده از روش رسوب­گيري از حمام شيميايي رشد داده شده­. با كنترل پارامترهاي ساخت مي­توان اندازه نانو ذرات را كاهش داد. با كاهش اندازه نانو ذرات، گاف انرژي نانو ذرات به علت اثر محدوديت كوانتومي به سمت انرژي­هاي بالا انتقال یافته است. با استفاده از طيف پراش اشعه ايكس و روش­هاي اسپكتروسكوپي، ساختار بلوري و خواص اپتيكي لايه­هاي نازك اندازه­گيري شده است. همچنین ویژگی شکل شناسی نمونه­ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول

کلیات.. 1

1-1) نانو چیست؟... 2

1-2) مقدمه ای بر لایه های نازک.. 4

1-3) تاریخچه لایه های نازک. 4

1-4) ویژگی های لایه های نازک. 4

1-5) روشهای ساخت لایه های نازک.. 5

1-5-1) روشهای فیزیکی.. 5

1-5-1-1) رسوب گذاری فیزیکی از فاز بخار. 5

1-5-1-2) فرایند های تبخیر.. 5

1-5-1-3) بر­آرایی باریکه مولکولی.. 6

1-5-1-4) رسوبگذاری با بهره گیری از پرتو یونی6

1-5-1-5) فرایند کند و پاش................... 7

1-5-2)روشهای شیمیایی........................ 7

1-5-2-1) رسوب دهی شیمیایی از بخار........... 7

1-5-2-2) رسوبگیری از حمام شیمیایی........... 8

1-6) مشخصه یابی نمونه ها.................... 8

1-6-1) طیف سنجی پراش اشعه ایکس............. 8

1-6-1-1)پراش پرتوx.......................... 9

1-6-1-2) روشهای پراش پرتوx.................. 10

1-6-2) میکروسکوپ الکترونی عبوری((TEM......... 11

1-6-3) میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)......... 11

1-7) خواص تابع اندازه نانو ذرات............. 12

1-8) نقاط کوانتومی.......................... 12

1-9) گاف انرژی.............................. 13

1-10) گاف انرژی در نیمرساناها............... 14

 

 

1-11) اکسیتون در نانو ذرات.................. 15-1-12)نیمرسانا با گاف انرژی مستقیم و غیر مستقیم............... 17-1-13) شعاع نانو ذرات........................................ 19-1-14)ذره در جعبه کوانتومی.................................... 19

فصل دوم

مرور منابع.................................. 22

2-1)مقدمه................................... 23

2-2) مروری بر مقاله های ساخت و مشخصه نگاری نیکل23

2-2-1) بررسی مقاله اول...................... 23

2-1-2) بررسی مقاله دوم...................... 26

فصل سوم

مواد و روش ها............................... 32

3-1) مقدمه.................................. 33

3-2)تاریخچه رسوبگیری شیمیایی................ 33

3-3) رسوبگیری شیمیایی چیست؟................. 33

3-4) چه موادی می توانند به روش رسوبگیری شیمیایی رسوبگیری شوند؟............................................ 34

3-4) تشکیل کالکوژن های یونی................. 34

3-5) لایه نشانی حمام شیمیایی................. 35

3-5) مزایا و معایب لایه نشانی به روش رسوب حمام شیمیایی 36

3-6) مواد استفاده شده....................... 37

3-7) دستگاه های مورد استفاده................ 37

3-8) شستن زیر لایه........................... 38

3-9) تهیه محلول نیترات نیکل................. 39

3-10) تهیه محلول سدیم سلنو سولفات........... 40

3-11) تهیه محلول نهایی...................... 42

3-12) مشخصه یابی نمونه ها................... 44

3-13) اندازه گیری گاف انرژی نواری........... 44

3-14) تحلیل طرح پراش پرتوx.................. 44

فصل چهارم

بحث و نتیجه گیری............................ 45

4-1) مقدمه.................................. 46

4-2)بررسی خواص فیزیکی لایه های نازک.NiSe....... 46

4-2-1) پراش اشعه ایکس....................... 46

4-2-2) میکروسکوپ الکترونی روبشی............. 49

4-3) بررسی خواص نوری لایه نازک سلنید نیکل.... 54

4-3-1) گاف انرژی............................ 55

4-3-2) تعیین گاف انرژی...................... 55

4-4) بحث و نتیجه گیری....................... 61

4-5)پیشنهادات............................... 62

منابع و مراجع

منابع ومراجع................................ 63

 فصل اول

جدول1-1) معرفی برخی خصوصیات از چند نیم­رسانای مهم16

فصل دوم

جدول 2-1) داده­های پراش پرتو ایکس فیلم هایNiSو NiSe 25

فصل سوم

جدول3-1)مشخصات پودر و محلول اولیه جهت تهیه محلول نیترات نیکل39

جدول 3-2) مواد اولیه برای تهیه سدیم سلنوسولفات 41

فصل چهارم

جدول4-1 گاف انرژی لایه های نازک NiSe در سه pH متفاوت 56

 

فصل اول

شكل1-1)تصويرهندسيدوربينپودريدباي – شرر.... 10

شکل1-2) روند حبس حاملهای بار در نانو مواد... 13

شکل1-3) گاف نواری نیمرسانای گاف مستقیم وگاف غیر مستقیم 17

شکل1-4) ترازهای انرژی گسسته شده و گاف انرژی افزایش یافته نانو ذرات........................................ 21

فصل دوم

شکل2-1)طیف جذب اپتیکی فیلم نازک NiS،(a) فیلم نازک NiSe رسوب­گیری شده بر روی فلوراید کلسیم در دمای اتاق(b) .... 26

شکل2-2) نمودارهای جذب نیکل سلنید تهیه شده با: روش اول(a)- روش دوم(b)

روش سوم(c).................................. 27

شکل2-3 نمودار XRD نانو ذرات نیکل سلنید تهیه شده با روش اول(a)- روش دوم

(b)-روش سوم(c).............................. 29

شکل2-4) تصویر نانو ذرات سلنید نیکل تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)) است با روش اول.................. 30

شکل2-5) تصویر نانو ذرات سلنید نیکل تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به روشدوم...................... 30

شکل2-6) تصویر نانو ذرات سلنید نیکل تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به روشسوم...................... 31

فصل سوم

شکل3-1) رسوبگیری به روش حمام شیمیایی........ 36

شکل3-2)دستگاه التراسونیک.................... 38

شکل3-3)تغیر رنگ نیکل با افزودن تدریجی آمونیاک 40

شکل(3-4) تهیه محلول سلنو سولفیت............. 41

شکل3-5) pH متر دیجیتالی..................... 42

 

شکل 3- 6)رنگ محلول نهایی در pHهای متفاوت.... 43

شکل3-7) لایه نازک نیکل سلنید درpHهای متفاوت.. 43

فصل چهارم

شکل4-1)نمودارXRDنانو ذره سلنید نیکل با47/11=pH48

شکل4-2) نمودارXRDنانو ذره سلنید نیکل با12/12=pH 48

شکل4-3) نمودارXRDنانو ذره سلنید نیکل با38/12=pH 49

شکل 4-4) تصویرSEM نمونه در37/11=pH........... 51

شکل 4-5) تصویرSEM نمونه در12/12=pH................ 53

شکل 4-6) تصویرSEM نمونه در38/12= pH........... 54

شکل 4-7 )نمودار طیف جذبی سلنید نیکل در دمایC˚35 با سه pH متفاوت 55

شکل 4-8 )گاف انرژی در47/11=pHو زمان رسوبگیری14 ساعته 57

شکل 4-9)گاف انرژی در12/12=pH و زمان رسوبگیری14 ساعته 57

شکل4-10) گاف انرژی در38/12=pHو زمان رسوبگیری14 ساعته 58

شکل4-11) گاف انرژی در47/11=pHو زمان رسوبگیری38 ساعته 58

شکل4-12) گاف انرژی در12/12=pH و زمان رسوبگیری38ساعته 59

شکل4-13) گاف انرژی در38/12=pHو زمان رسوبگیری38 ساعته 59

شکل4-14) گاف انرژی در47/11=pHو زمان رسوبگیری62 ساعته 60

شکل4-15) گاف انرژی در12/12=pH و زمان رسوبگیری62ساعته 60

شکل4-16) گاف انرژی در38/12=pHو زمان رسوبگیری62 ساعته 61

 فصل اول

کلیات

1-1)نانو چیست؟

پیشوند نانو در کلمه­ی نانو فناوری به معنای یک بیلیونیوم (9- 10) است. نانو فناوری به ساختارهای گوناگون موادی می­پردازد که دارای ابعادی در حدود یک بیلیونیم متر می­باشد. در حالی که کلمه­ نانو فناوری نسبتاً جدید است، وجود مجموعه­های فعال و ساختارهایی با ابعاد نانو متری تازگی ندارند و در حقیقت چنین ساختارهایی به اندازه طول عمر حیات در روی زمین وجود داشته­اند. آبالون[1] که نوعی نرم تن یا حلزون است، پوسته­های صدفی بسیار سختی را می­سازد که دارای رویه­های درونی با نمای قوس و قزحی می­باشد. چنین رویه­هایی از آجرهای سختی از کلسیم کربنات با ابعاد نانو درست شده­اند که به کمک چسبی مرکب از مخلوطی از یک کربوهیدرات و پروتئین در کنار هم قرار گرفته­اند. ترک­های بوجود آمده در سطح بیرونی، به دلیل وجود آجرهایی با ساختار نانو، قادر به گسترش در سرتاسر پوسته صدفی نمی­باشند. پوسته­های صدفی، نمایشی طبیعی از ساختاری را نشان می­دهند که از ذراتی به ابعاد نانو درست شده است و می­تواند بسیار سخت باشد[1].

روند نانو فناوری، به طور خاص در ساخت نانو نقاط طلا، کار جدیدی نیست. بیشتر شیشه­های رنگی پنجره­هایی که در کلیساهای دوره رنسانس یافت می­شد و برخی از ظروف سفالی جلا دار و صیقل یافته مربوط به دوران سفالی باستان، به این واقعیت متکی بود که خصوصیات مقیاس نانوی مواد از خصوصیات بزرگ مقیاس آنها متفاوت هستند بویژه ذرات طلای نانو مقیاس می توانند نارنجی، بنفش، قرمز یا سبز رنگ باشند که وابسته به اندازه آنهاست. به عبارتی نخستین نانو فناوران در حقیقت شیشه­کاران ریخته گری­های دوره رنسانس

بودند نه سفیدپوشان کارخانه نیمه هادی پیشرفته. شیشه­کاران و جام اندازان قدیم به وضوح نمی­دانستند که چرا کاری که با طلا می­کنند این رنگ­ها را به بار می آورد، در حالی که ما امروز می دانیم.

یکی از بنیانگذاران شرکت اینتل، دو قانون تجربی را متذکر شد تا پیشرفت­های شگفت انگیز در الکترونیک مدارات مجتمع را توصیف کند: قانون اول مور(که اغلب آنرا قانون مور می نامند) می­گوید مقدار فضای لازم برای نصب یک ترانزیستور روی یک تراشه به طور تقریبی هر 18 ماه به نصف کاهش می­یابد این بدان معنی است که نقطه­ایی که 15 سال پیش می­توانست یک ترانزیستور را نگه دارد، اکنون می­تواند ترانزیستور را نگه دارد اما قانون دوم مور، پیامدی از قانون اول است که پیش بینی می­کند هزینه ساخت یک کارخانه تولید تراشه(یا همان خط تولید آن) با بروز هر نسل از تراشه ها یا حدودا هر 36 ماه دو برابر می شود[2].

اساساً ایده رسیدن به اندازه­های کوچک در یک فناوری ریز شده از دیدگاههای مختلفی جالب توجه می­باشد. در صورت رسیدن اندازه به محدوده مقیاس اتم، قوانین فیزیک از حالت کلاسیک خارج شده و از قوانین مکانیک کوانتومی نانو فیزیکی پیروی می نماید. نحوه تغییر رفتار از حالت کلاسیکی و در ادامه به مقیاس اتمی در محدوده فیزیکی قابل درک است، لیکن جزئیات موارد خاص، پیچیده و متفاوت بوده و نیاز به تجزیه و تحلیل بیشتری دارد. اگر چه ممکن است گذار از فیزیک کلاسیک به نانو فیزیک باعث بروز ایرادهایی در ادوات موجود گردد، ولی می­تواند سبب گشوده شدن مولفه­های دیگری برای توسعه ادوات جدید گردد.

به کاستن اندازه ماشین­های حاضر از یک میلی متر به یک نانو متر فکر کنید، کاهشی از مرتبه شش در ابعاد، در این محدوده تغییرات ابعادی و شاید تا 5 مرتبه اول تا حدود اندازه 10 نانومتر قوانین فیزیک کلاسیک نیوتنی بتواند نحوه رفتار ماده را تشریح نماید. این محدوده تغیرات ابعادی بسیار وسیع بوده وبنابراین تغییر مقداری خواص مهم فیزیکی مانند فرکانس ارتعاش نیز بسیار بزرگ خواهد بود که خود می­تواند دری به سوی شکوفایی کاربرد­های جدید باشد[3].

1-2) مقدمه­ای بر لایه های نازک

لایه نازک در واقع لایه ای از مواد است که ضخامت آن در محدوده کسری از یک نانومتر تا چند میکرومتر قرار گرفته باشد. اهمیت عمده لایه های نازک در صنایع الکترونیک، میکروالکترونیک و صنایع نوری می­باشد که در سال­های اخیر با پیشرفت فناوری نانو، رشد قابل ملاحظه ای را در اصلاح خواص سطحی مواد داشته است.لایه­های نازک دارای خواصی ویژه هستند که با خواص مواد مربوطه آنها در حالت حجمی به میزان قابل ملاحظه­ای متفاوت است. این تفاوت به واسطه ابعاد فیزیکی، شکل هندسی و ریزساختار آنها به وجود می آید. همچنین این ویژگی­های مشخصه لایه­های نازک را می توان به میزان بسیار زیادی تغییر داده و به منظور حصول مشخصه­های فیزیکی مورد نیاز و مطلوب تعدیل کرد. این ویژگی­ها پایه و اساس توسعه کاربردهای لایه­های نازک در دستگاههای مختلف را تشکیل می دهند.لایه­های نازک با خواصی ناشی از ویژگی اصلی آنها که شامل نازک بودن و بزرگی فوق العاده نسبت سطح به حجم است، کاربردهای فراوانی در فناوری های نوین یافته اند.برخی خصوصیاتی که در اثر نازک بودن سطح به وجود می­آید شامل افزایش مقاومت ویژه و ایجاد پدیده تداخل نور

می باشد[4].

 1-3) تاریخچه لایه­های نازک

فناوری لایه­های نازک قدمتی چندهزار ساله دارد. این فناوری، به طور همزمان، هم یکی از قدیمی ترین هنرها و هم یکی از جدیدترین علوم می باشد.احتمالاً مصریان اولین کسانی بودند که از هنر زرکوبی و طلاکاری برای تزیین و مقاوم سازی سطوح استفاده می کرده اند.در حدود چهار هزار سال پیش، هنر چکش کاری طلا با تولید ورقه های بسیار نازک زیبا و پایدار در برابر فرایندهای شیمیایی کاربرد داشته است[4].

 1-4) ویژگی­های لایه­های نازک

موقعی گفته می شود یک ماده جامد در شکل «لایه نازک» است، که به صورت لایه ای با ضخامت کم، در روی یک نگهدارنده جامد (زیرلایه) باشد، از ابتدا به وسیله چگالش ذرات انفرادی(اتمی،مولکولی یا یونی) تشکیل می شوند. این عمل ممکن است مستقیماً به وسیله یک فرایند فیزیکی (تبخیر- چگالش) و یا از طریق یک واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی صورت پذیرد. بایستی تأکید شود که فقط ضخامت کوچک این لایه ها نیست که خواص ویژه و برجسته لایه های نازک را به وجود می آورد، بلکه ریزساختار این لایه ها، که از روش منحصر به فرد تشکیل آنها به وسیله افزایش مداوم قطعات ساختمانی اولیه (اتمها، مولکولها یا یونها) یکی بعد از دیگری ناشی می شود، اهمیت بیشتری دارد[4].

 1-5) روشهای ساخت لایه های نازک

روش‌های ساخت لایه‌های نازک به دو دسته عمده روش‌های فیزیکی و شیمیایی تقسیم‌بندی می‌شوند.

[1] . Abalon


خرید و دانلود بررسی نقش pH نهایی محلول بر فرآیند رشد و آرایش لایه های نانو ساختار نیکل ...

کامپوننت های اسکچاپ وان و حمام 

آبجکت ها از مجموعه های حرفه ای از سایت معروف 3dwarehouse میباشد،

 

این مجموعه هم مانند همه آرشیو های فوق العاده 3dwarehouse دارای بالاترین کیفیت در مدل ها و متریال های ساخته

 

شده برای آبجکت ها هستند که در تصاویر رندر های نهای آبجکت ها میتوانید کیفیت عالی آنها را ببینید.

 

PASSWORD :www.coffe.4kia.ir

 

با عضویت در تلگرام میتوانید از کد تخفیف ارائه شده در کانال استفاده نمایید .

تنها کافیست کد تخفیف را در فیلد زیر (قسمت خرید ) وارد کرده و از تخفیفات 20 تا 80 درصدی بهرمند شوید .


خرید و دانلود کامپوننت های اسکچاپ وان و حمام

توزيع توليد با استفاده از ميكروتوربين هافرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 7
توليد با استفاده از ميكروتوربين ها توزيع. هزينه انتقال و توزيع برق سهم بالائي از هزينه توليد انرژي را در بر مي گيرد اين ميزان براي شبكه هاي رايج تا 500 دلار به ازاي هر KW مي رسد. در مسير انتقال و توزيع الكتريسيته تا 7% انرژي هدر مي رود بنابراين چنانچه توزيع توليد جايگزين انتقال و توزيع الكتريسيته گردد هزينه انرژي الكتريكي به مقدار قابل توجهي كاهش خواهد يافت. در صنعت برق آمريكا در دهه 1990 توزيع توليد گسترش بيشتري يافته بطوريكه 20% نيروگاههاي جديدالتاسيس از نوع واحدهاي كوچك مي باشند. براساس اطلاعات موجود در حدود 10 GW از نيروگاههاي موجود در گستره 1-10 MW مي باشند كه حدود 80% آن را نيروگاههاي ديزلي (رفت و برگشت) تشكيل مي دهند. قسمت اعظم واحدهاي كوچك توليد برق توسط كارخانه كاترپيلار (Caterpillar) ساخته شده اند. جنرال الكتريك (GE) ، زيمنس و ABB نيز در اين زمينه با كاترپيلار رقابت دارند موتورهاي رفت و برگشتي از لحاظ اقتصادي بسيار مقرون به صرفه بوده و قطعات يدكي و سرويس آنها نيز به سادگي در سراسر دنيا در دسترس است ولي نكته منفي اين ماشينها نگهداري و آلودگي ايجاد شده توسط آنهاست. گرچه تلاشهاي زيادي در زمينه بهبود اين دو مسئله براي ماشينهاي رفت و برگشتي مي شود ولي ميكروتوربينها از لحاظ نگهداري و ايجاد آلودگي وضعيت بهتري در مقايسه با موتورهاي ديزلي دارند. زمانيكه ميكروتوربين مدل 330 توسط كپستون ارائه شد موجب معرفي فن آوري جديد ميكروتوربين گرديد. البته تاكنون يك تعريف دقيق براي ميكروتوربين نشده است ولي معمولا" اين لفظ براي توربين هاي گازي با سرعت بالا در گستره قدرت 15-300 KW بكار مي رود. صنعت ميكروتوربين در چند تكنولوژي توربين هاي گازي كوچك، مولدهاي كمكي و اتوموبيل هاي توربو مطرح گرديد. هسته اصلي يك ميكروتوربين قسمت توربين - كمپرسور است كه با سرعت بسيار بالا دوران مي كند (در مدل Capstone 330 سرعت دوران 96000rpm مي باشد) و در امتداد آن ژنراتور با سرعت بالا وجود دارد كه داراي مغناطيس هاي

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود توزيع توليد با استفاده از ميكروتوربين ها

تاریخچه ارگ بم


فرمت فایل: ورد - Word Image result for word 

قابلیت ویرایش

 

تعداد صفحه : 39
ارگ بمگزاري بر تاريخ ارگ بم بنای ساختمان از خشت ،‌ آجر و گل است و بزرگترین مجموعه خشتی جهان است و یكی از زیباترین بناهای عصر اشكانیان. این ارگ بزرگترین بنای خشتی جهان و در مساحتی بالغ بر ۶ كیلومتر مربع و بر فراز تپه ای به ارتفاع ۶۱ متر واقع شده است. شامل شهر قدیم و قلعه, قریب به ۲۰ هكتار (طول ضلع غربی ارگ ۵۲۰ و عرض آن ۴۳۰ متر می باشد ) وسعت داشت و مسافت ارگ و قلعه , قریب ۶ هكتار بود. سه سمت قلعه را باغ و خانه های مسكونی و زمینهای كشاورزی محصور نموده و ضلع شمالی در امتداد رودخانه پشت رود قرار گرفته است بم در ۱۹۳ كیلومتری جنوب غربی كرمان و در دشت حد فاصل جبال بارز و كوههای كبودی واقع شده است. بم ۱۰۵۰ متر از سطح دریا بالاتر است و ۱۹۴۸۰ كیلومتر مربع وسعت دارد. قدیمی ترین نشانه های تمدن در تپه های بیدرون در ۱۵ كیلومتری شهر كشف شده است. مطالعات معماری نشان می دهد كه قدمت بیدرون به هزاره چهارم قبل از میلاد برمی گردد. شهر بم یك از كهن ترین مراكز شهرنشینی ایران بود. تپه های تاریخی "بیدرون " در ۱۰ كیلومتـری شمال و تل آتشی در دارستان در فاصله ۳۰ كیلومتری شرق بم كه متعلق به هزاره های دوم تا چهارم قبل از میلاد مسیح است گواه این قدمت تاریخی است. از شش هزار سال قبل بم و حومه آن محل سكونت مردم بوده است. در شمال شرقی شهر بم , بر بالا و دامنه صخره قلعه ای مستحکم وجود داشت که اهالی محل آن را " ارگ " نامند که در واقع این بنای سترگ , شهر قدیـم بم است. دور تا دور قلعه خندقی های عمیق وجود داشت كه آن را از یورشها مصون می داشت، خندق گرداگرد حصار بم كه طبعا" برای دفاع از شهر احداث شده بوده، گاه برای خود ساكنین مشكل ساز می شد زیرا مهاجمان با انداختن آب زیاد به خندق باعث ویرانی

 

  

 

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


خرید و دانلود تاریخچه ارگ بم

افزایش فالوور اینستاگرام